Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór końcowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia".

dW dniu 25 maja 2023 r. odebrano końcowo od Wykonawcy robót budowlanych - firmy Strabag Sp. z o.o. roboty budowlane realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L od km 0+010,70 do km 3+792,13 w miejscowości Paprotnia".

Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi powiatowej Nr1400 L od km 0+010,70 do km 3+792,13, tj. od drogi wojewódzkiej Nr 801 do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakładała przebudowę drogi mającą na celu wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni na całym odcinku, o szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach zadania powstała zatoka autobusowa wraz z chodnikami oraz przebudowano zjazdów indywidualnych (90 szt.) w granicach pasa drogowego.


Warto przypomnieć, że zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 402 975,25 zł.

Autor: Powiat Rycki
Powrót