Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - etap II".

W dniu 25 maja 2023 r. z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego - etap II".

Logotypy

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1416L w miejscowości Janopol (Gmina Kłoczew) oraz przebudowę wraz z wykonaniem odwodnienia grogi powiatowej Nr 1448L w miejscowości Stężyca (Gmina Stężyca) o łącznej długości około 2,5 km.

W ramach przebudowy drogi 1416L zostaną wykonane:

  • warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  • warstwy ścieralne,
  • poszerzenia jezdni,
  • pobocze z kruszywa.

W ramach przebudowy drogi 1448L zostaną wykonane:

  • warstwy wyrównawcze z mieszanki mineralno-bitumicznej,
  •  warstwy ścieralne,
  • przebruk istniejących chodników,
  • odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej,
  • oznakowania poziome i pionowe.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o opracowane przez powiat dokumentacje projektowe.

Koszt samych robót budowlanych to 6.693.846,40 zł brutto.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.942.500,00 zł.

Autor: Powiat Rycki
Powrót