Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Życzenia Wojewody Lubelskiego dla pracowników administracji samorządowej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, składam najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom województwa lubelskiego. Wyrażam wdzięczność za działania, które są Państwa udziałem, w trosce o komfort życia społeczności lokalnej regionu.

Służba publiczna na rzecz Obywateli, którą każdego dnia wypełniacie Państwo z zaangażowaniem i poświęceniem, stanowi gwarancję nieustannego rozwoju województwa i kraju. Umiejętność dialogu i współpracy z mieszkańcami regionu, jest dowodem na realizację idei państwa demokratycznego, bo jak mówił św. Jan Paweł II: Służba Narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego Obywatela. Działalność Samorządu Terytorialnego przynosi realne efekty w postaci m.in. inwestycji, inicjatyw i przedsięwzięć, które podejmowane są dzięki wzorowemu zarządzaniu środkami własnymi, unijnymi i rządowymi.

W tym wyjątkowym dniu, wyrażam nadzieję na kolejne lata wzorowej współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Dziękuję Państwu za to, że powierzone ustawowo obowiązki realizujecie w sposób rzetelny i odpowiedzialny, budując silną i nowoczesną Rzeczpospolitą.

Z wyrazami szacunku,

Lech Sprawka

Autor: Ewa Urban
Powrót