Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Życzenia Wojewody Lubelskiego dla pracowników administracji samorządowej z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, składam najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom województwa lubelskiego. Wyrażam wdzięczność za działania, które są Państwa udziałem, w trosce o komfort życia społeczności lokalnej regionu.

Służba publiczna na rzecz Obywateli, którą każdego dnia wypełniacie Państwo z zaangażowaniem i poświęceniem, stanowi gwarancję nieustannego rozwoju województwa i kraju. Umiejętność dialogu i współpracy z mieszkańcami regionu, jest dowodem na realizację idei państwa demokratycznego, bo jak mówił św. Jan Paweł II: Służba Narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego Obywatela. Działalność Samorządu Terytorialnego przynosi realne efekty w postaci m.in. inwestycji, inicjatyw i przedsięwzięć, które podejmowane są dzięki wzorowemu zarządzaniu środkami własnymi, unijnymi i rządowymi.

W tym wyjątkowym dniu, wyrażam nadzieję na kolejne lata wzorowej współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Dziękuję Państwu za to, że powierzone ustawowo obowiązki realizujecie w sposób rzetelny i odpowiedzialny, budując silną i nowoczesną Rzeczpospolitą.

Z wyrazami szacunku,

Lech Sprawka

Autor: Ewa Urban
Powrót