Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Ryckiego, na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz § 5 ust. 2, § 8 i § 10 ust. 1 uchwały nr LXXXVIII/488/20 Zarządu Powiatu Ryckiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącymi własność Powiatu Ryckiego. OGŁASZA PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż pojazdu osobowego marki Skoda Fabia, o numerze rejestracyjnym POS15352, stanowiącego własność Powiatu Ryckiego.

Autor: Ewa Urban
Powrót