Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Żywa lekcja historii poświęcona por. Franciszkowi Skrzypczykowi

25 maja w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie drużyna uczniów od Kickiego przeprowadziła Żywą lekcję historii stanowiącą podsumowanie projektu „Żołnierze w służbie historii”

Od ponad trzech miesięcy: Dominika Grzywacz, Wiktor Miazio i Patryk Próchniewicz „pod dowództwem” Wojciecha Niedziółki-nauczyciela historii zgłębiali historię lokalnego bohatera por. Franciszka Skrzypczyka- uczestnika walk pod Mławą i Wolą Gułowską, najdłużej żyjącego podkomendnego gen. Franciszka Kleeberga.

W dęblińskiej szkole noszącej imię ostatniego dowódcy Wojny Obronnej Polski na podsumowaniu projektu zagościli: por. Agnieszka Margol-Szuwara reprezentująca komendanta CSIL płk. Mariusza Borucińskiego, chor. Robert Pieńkosz z 22 Dęblińskiego Batalionu Lekkiej Piechoty WOT reprezentujący płk Zbigniewa Krzyszczuka- dowódcę 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, dowódcę 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej gen. Rafała Miernika reprezentował kpr. Karol Rećko. Warto wspomnieć, że w podsumowaniu wzięli również uczniowie i nauczyciele dęblińskiej szkoły, a także reprezentujące Miejską Bibliotekę Publiczną w Dęblinie: Magdalena Krasuska– dyrektor oraz Dorota Ścibior.

Konkurs żołnierze w służbie historii to wspólne przedsięwzięcie Instytutu Pamięci Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej, którego adresatem są uczniowie klas mundurowych. Jego celem jest zainteresowanie najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii oręża polskiego w XX wieku oraz jego wkład w budowę niepodległego i niezależnego Państwa Polskiego.

W ramach konkursu na platformie internetowej na drużynę od Kickiego czekały następujące zadania: wybór bohatera, opracowanie Jego życiorysu, wybranie i oznaczenie na mapie miejsc pamięci z nim związanych, zmontowanie 3 minutowego filmu oraz przeprowadzenie Żywej lekcji historii stanowiącej podsumowanie pracy badawczej i przekazanie innym zdobytej na temat bohatera wiedzy.

Dominika Grzywacz podkreśla: naszą przygodę z lokalną historią rozpoczęliśmy od pieszego rajdu Śladami ostatniej bitwy gen. Kleeberga. Pokonując ponad 30 kilometrową trasę po raz pierwszy usłyszeliśmy historię Franciszka Skrzypczyka. Nikt z nas jeszcze wtedy nie wiedział, że nasze ścieżki się skrzyżują. Do tej pory o bohaterach mogliśmy uczyć się na lekcjach historii- dodają zgodnie Patryk Próchniewicz i Wiktor Miazio- my mieliśmy to szczęście, że Pana Franciszka mogliśmy spotkać porozmawiać z Nim, wysłuchać Jego świadectwa.

Elementem podsumowania konkursu było przedstawienie życiorysu Bohatera . Szczególną uwagę zwróciliśmy na spotkania kadetów „od Kickiego” z Panem Franciszkiem. Pierwsze z nich to wspólne świętowanie Jego 100 urodzin w sobieszyńskim kościele, kiedy na widok młodych ludzi w mundurach Panu Franciszkowi zakręciła się łezka wzruszenia, a potem skierował do nas przepiękny list w którym napisał: Serdecznie Wam dziękuję za przybycie na uroczystość 100 letnich urodzin. Sprawiliście mi ogromną radość. Dzięki Wam ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy. Składam wyrazy wdzięczności i szacunku dla grona nauczycielskiego (…) wierzę, że Wasz wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych i szlachetnych. Pan Franciszek był równolatkiem niepodległości, więc w 2018 roku mogliśmy się z nim spotkać jeszcze raz podczas odsłonięcia pomnika upamiętniającego lokalnych żołnierzy POW.. Bardzo osobisty wymiar dla uczestników projektu było zaproszenie na promocję oficerską Pana Franciszka. Razem z żołnierzami 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej stanowiliśmy asystę honorową podczas uroczystości wręczenia przez gen. Michała Rhode- prawnuka gen. Kleeberga patentu oficerskiego Panu Franciszkowi. Gen. Rhode stał się dla nas kolejnym świadkiem historii, którego na historycznym szlaku mogliśmy spotkać jeszcze kilka razy. Gen. Rhode dołożył również „swoją cegiełkę” do konkursowego filmu. W marcu 2022 r. „uzbrojeni” w obowiązkowe Ptasie mleczko stanęliśmy w domu Pana Franciszka, ciesząc się, że widzimy go w dobrym zdrowiu- wspomina Wojciech Niedziółka- od Rodziny dowiedzieliśmy się, że codziennie Pan Franciszek wokół domu pokonuje ok. 2 kilometrowy dystans. 3 miesiące później dotarła do nas wiadomość o Jego śmierci. Nie zabrakło uczniów od Kickiego na uroczystościach pogrzebowych Pana Franciszka, ale jeżeli ktoś myśli, że to koniec spotkań z naszym lokalnym Bohaterem jest w błędzie. Co roku klasy I wyruszają na pieszą wędrówkę śladami Ostatniej bitwy gen. Kleeberga, od 2022 jest to rajd pamięci por. Franciszka Skrzypczyka. Organizując inne historyczne przedsięwzięcia, których trasa biegnie przez Sobieszyn zawsze zapalamy światło pamięci na Jego grobie. Również podsumowanie pracy badawczej uczniów od Kickiego jest oddaniem hołdu Panu Franciszkowi, a za Jego pośrednictwem Wszystkim, którzy walczyli w obronie wolnej Ojczyzny.

Panie Franciszku! Panie Poruczniku! W naszych sercach i pamięci ma Pan wybudowany pomnik trwalszy niż ze spiżu. Byliśmy z Panem za życia, pamiętamy o Panu po śmierci. Chwała Bohaterom

Słowa podziękowania kierujemy do:

Pani Katarzyny Skrzypczyk- wnuczki Pana Franciszka, która była dobrym duchem i kalalizatorem naszych działań

Pana gen. Michała Rhode- za spotkania, świadectwo historii i materiał do filmu

Pana Artura Misiaka- dyr. ZSZ nr 1 w Dęblinie, za udostępnienia sali

Dowódcom, oficerom i żołnierzom, a także uczniom ZSZ nr 1 w Rykach- za wspólne świadectwo patriotyzmu

Więcej informacji i galeria dostępna pod linkiem źródłowym:

http://sobieszynbrzozowa.pl/2023/05/26/zywa-lekcja-historii-poswiecona-por-franciszkowi-skrzypczykowi/

 

Autor: Ewa Urban
Powrót