Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rykach rozpoczyna działalność

Z dniem 1 czerwca 2023 roku rozpoczyna orzekanie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rykach. Zespół został powołany przez Starostę Ryckiego zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 8 maja 2023 r. za zgodą Wojewody Lubelskiego PS-IV.40.1.2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Zespół działa w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach i obejmuje swoją właściwością obszar powiatu ryckiego.

Na Przewodniczącą Zespołu Starosta Rycki powołał Panią Marzenę Sałacińską.

Siedziba Zespołu mieści się w Szpitalu Powiatowym w Rykach, ul.Żytnia 23. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 881-615-303, 881-615-304.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 –tego roku życia

 • Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16-ty rok życia
 • Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub nie zdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • Legitymacje osób niepełnosprawnych
 • Karty Parkingowe


Zespół orzeka do celów pozarentowych, takich jak :

odpowiedniego zatrudnienia,

 • szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych,
 • zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
 • uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
 • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • uzyskania stosownych przywilejów w ruchu drogowym.
Autor: Ewa Urban
Powrót