Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynkuPływalni Powiatowej w Rykach.”

W dniu 2 czerwca 2023 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Anety Działa przy obecności Dyrektora Pływalni Powiatowej w Rykach – Konrada Woźniaka,

Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Piotra Łysonia, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadana pn.: „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.” W imieniu Wykonawcy – firmy Fast Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. 3 maja 12, 00-391 Warszawa, umowę podpisał Aleksander Redlich – Prezes Zarządu. 


Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 7.294.000,00 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych określono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.


 Zakres zadania obejmuje: 

  1. rozbudowę budynku celem dodania dodatkowych funkcjonalności: saunarium składającego się 
    z dwóch saun suchych, sauny mokrej, groty solnej, tężni solankowej, pomieszczenia masażu oraz ewentualnie dodatkowych atrakcji i pomieszczeń administracji;
  2. zastosowanie niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego wraz z pompami ciepła składającego się z agregatu kogeneracyjnego o znamionowej mocy elektrycznej czynnej minimum 80 kWe 
    i znamionowej mocy cieplnej co najmniej 120 kWth oraz układu 2 pomp ciepła woda/woda, o łącznej mocy cieplnej dla parametrów 26°C / 45°C około 200 kWth (odzysk ciepła ze ścieków).

Projekt będzie realizowany w procedurze zaprojektuj i wybuduj, szczegółowy zakres projektu

określają opracowywane programy funkcjonalno-użytkowe. Inwestycja poprawi efektywność energetyczną pływalni i zmniejszy emisję CO2, gdyż agregat kogeneracyjny wraz z pompami ciepła do odzysku ciepła ze ścieków (układ pomp ciepła typu woda/woda odzyskujący ciepło odpadowe z kolektora ściekowego Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach) będą głównym źródłem zasilania instalacji ciepłowniczej pływalni (technologia basenowa, c.o., c.w.u. i centrala wentylacyjna) w ciepło, zaś istniejące kotły gazowe będą wyłącznie rezerwowym/szczytowym źródłem ciepła.

Logotypy unijne

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót