Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynkuPływalni Powiatowej w Rykach.”

W dniu 2 czerwca 2023 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Moniki Kośmińskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego – Anety Działa przy obecności Dyrektora Pływalni Powiatowej w Rykach – Konrada Woźniaka,

Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Piotra Łysonia, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadana pn.: „Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.” W imieniu Wykonawcy – firmy Fast Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. 3 maja 12, 00-391 Warszawa, umowę podpisał Aleksander Redlich – Prezes Zarządu. 


Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wynosi 7.294.000,00 zł brutto. Umowny termin zakończenia robót budowlanych określono na 13 miesięcy od dnia podpisania umowy.


 Zakres zadania obejmuje: 

  1. rozbudowę budynku celem dodania dodatkowych funkcjonalności: saunarium składającego się 
    z dwóch saun suchych, sauny mokrej, groty solnej, tężni solankowej, pomieszczenia masażu oraz ewentualnie dodatkowych atrakcji i pomieszczeń administracji;
  2. zastosowanie niskoemisyjnego układu kogeneracyjnego wraz z pompami ciepła składającego się z agregatu kogeneracyjnego o znamionowej mocy elektrycznej czynnej minimum 80 kWe 
    i znamionowej mocy cieplnej co najmniej 120 kWth oraz układu 2 pomp ciepła woda/woda, o łącznej mocy cieplnej dla parametrów 26°C / 45°C około 200 kWth (odzysk ciepła ze ścieków).

Projekt będzie realizowany w procedurze zaprojektuj i wybuduj, szczegółowy zakres projektu

określają opracowywane programy funkcjonalno-użytkowe. Inwestycja poprawi efektywność energetyczną pływalni i zmniejszy emisję CO2, gdyż agregat kogeneracyjny wraz z pompami ciepła do odzysku ciepła ze ścieków (układ pomp ciepła typu woda/woda odzyskujący ciepło odpadowe z kolektora ściekowego Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach) będą głównym źródłem zasilania instalacji ciepłowniczej pływalni (technologia basenowa, c.o., c.w.u. i centrala wentylacyjna) w ciepło, zaś istniejące kotły gazowe będą wyłącznie rezerwowym/szczytowym źródłem ciepła.

Logotypy unijne

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót