Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór końcowy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

W dniu 10 maja 2023 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosiło do odbioru 100% wartości określonej w §3 ust. 8 umowy, dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

Dnia 7 czerwca 2023 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych polegających na modernizacji drogi powiatowej Nr 1410L od km 5+195 do km 9+600 w m. Wylezin, Janopol, Kłoczew”.

Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 9.592.122,65 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 100,00 %, założonej kwoty określonej w umowie.

W odbiorze uczestniczyli: Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu Ryckiego, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Marek Duda – inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej, Monika Szyszko– inspektor nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, Andrzej Grabowski – inspektor nadzoru branży teletechnicznej, Zbigniew Gałązka – Zastępca Wójta Gminy Kłoczew, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, Paweł Wadowski – kierownik robót budowlanych.

 Warto dodać, że droga została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Do inwestycji dołożył się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew.

Autor: Ewa Urban
Powrót