Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I”.

W dniu 19 czerwca 2023 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Moniki Kośmińskiej, oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego –Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Piotra Łysonia, Wójta Gminy Kłoczew – Zenona Stefanowskiego, Wójta Gminy Ułęż – Barbary Pawlak, Wójta Gminy Nowodwór – Ryszarda Piotrowskiego, Burmistrz Miasta Dęblin – Beaty Siedleckiej, Zastępcy Burmistrza Ryk – Marka Jóźwika, Sołtysa wsi Wojciechówki – Jadwiga Lazurek, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcina Kostyry, Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzani Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowegow Rykach – Anety Ochal oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I”.

logotypy dofinansowania

W imieniu Wykonawcy - firmy Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, umowę podpisał Pan Marcin Zieliński – Dyrektor Oddziału Lublin.

 W dniu 19 czerwca 2023 r., podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z firmą F.H.U. Dromar Wojciech Rybicki z siedzibą w Łaskarzewie. 

W ramach zadania zostaną przebudowane:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+000 - 0+385, tj. na odcinku 385 mb.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km od 0+000 do km 1+360, tj. na odcinku 1360 mb.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km 0+000 - 0+900, tj. na odcinku 900mb.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+400 - 0+900, tj. na odcinku 500mb.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie”;
  Roboty budowlane będą prowadzone od km 0+000 do km 2+120, tj. na odcinku 2120 mb.


Wartość zadanie wyniosła 9.567.074,78 zł. Dodatkowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 29.000,00 zł. Warto przypomnieć że zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.016.500,00 zł. Inwestycja jest również dofinansowane przez: Gminę Ryki, Miasto Dęblin, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż.

Autor: Ewa Urban
Powrót