Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy na realizację zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I”.

W dniu 19 czerwca 2023 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Dariusza Szczygielskiego, Wicestarosty Ryckiego – Moniki Kośmińskiej, oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego –Anety Działa przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Piotra Łysonia, Wójta Gminy Kłoczew – Zenona Stefanowskiego, Wójta Gminy Ułęż – Barbary Pawlak, Wójta Gminy Nowodwór – Ryszarda Piotrowskiego, Burmistrz Miasta Dęblin – Beaty Siedleckiej, Zastępcy Burmistrza Ryk – Marka Jóźwika, Sołtysa wsi Wojciechówki – Jadwiga Lazurek, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcina Kostyry, Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzani Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowegow Rykach – Anety Ochal oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Rykach, podpisał umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I”.

logotypy dofinansowania

W imieniu Wykonawcy - firmy Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, umowę podpisał Pan Marcin Zieliński – Dyrektor Oddziału Lublin.

 W dniu 19 czerwca 2023 r., podpisano również umowę na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania z firmą F.H.U. Dromar Wojciech Rybicki z siedzibą w Łaskarzewie. 

W ramach zadania zostaną przebudowane:

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+000 - 0+385, tj. na odcinku 385 mb.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km od 0+000 do km 1+360, tj. na odcinku 1360 mb.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km 0+000 - 0+900, tj. na odcinku 900mb.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+400 - 0+900, tj. na odcinku 500mb.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie”;
  Roboty budowlane będą prowadzone od km 0+000 do km 2+120, tj. na odcinku 2120 mb.


Wartość zadanie wyniosła 9.567.074,78 zł. Dodatkowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 29.000,00 zł. Warto przypomnieć że zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.016.500,00 zł. Inwestycja jest również dofinansowane przez: Gminę Ryki, Miasto Dęblin, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż.

Autor: Ewa Urban
Powrót