Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA UKRAIŃCÓW

Do 7 sierpnia br. trwa nabór osób chcących skorzystać ze wsparcia w ramach projektu „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” realizowanego przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Bezpłatne szkolenia z podstaw języka polskiego są przeznaczone dla osób dorosłych uciekających przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego;

W ramach szkolenia uczestnicy realizują 60 godzin lekcyjnych zajęć z podstaw języka polskiego, które trwają 8 tygodni (2 spotkania w tygodniu po 4 godziny lekcyjne). Po zakończeniu zajęć kursanci otrzymują zaświadczenia o odbytym szkoleniu i nabytych umiejętnościach;


Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, natomiast realizacja szkoleń jest powierzona zewnętrznym instytucjom szkoleniowym;
Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną, poprzez aktywny formularz online (opcja preferowana) dostępny na stronie internetowej https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/;


Zgłaszać można się również osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;


Szczegółowe informacje, w tym między innymi: regulamin naboru i uczestnictwa, formularz zgłoszeniowy oraz plakat informujący o wsparciu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/ - wszystkie dokumenty dostępne są w języku polskim i ukraińskim
Dodatkowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać pod nr tel. 81 47 81 210, 81 47 81 219

Autor: Ewa Urban
Powrót