Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy inwestycji: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”

W dniu 1 sierpnia 2023 r., Wykonawca zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim”, Strabag Sp. Z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zgłosił do odbioru wykonanie części robót budowlanych.

Dnia 16 sierpnia 2023 r., odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia – Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 10.324.864,54 zł brutto. Do dnia odbioru wykonano nową warstwę wyrównawcza oraz wiążącą, chodniki / ścieżki, wjazdy na posesje, oraz system odprowadzenia wody deszczowej.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Szczygielski  – Starostwa Rycki, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego,  Arkadiusz Dąbrowski  – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Paweł Szczygieł – Kierownik Budowy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego – Wojciech Rybicki oraz Andrzej Kasperek,  Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach.

Przypomnijmy, że wartość zadania to 20.649.729,12 zł. W tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł, wkład własny: 5.649.729,12 zł, w tym Powiat Rycki 3.260.633,03 zł, Gmina Ryki 2.000.000 zł, Gmina Kłoczew 389.096,09 zł.

Tablica dofinansowania

 

 

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót