Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”.

W dniu 5 września 2023 r., Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Zenon Stefanowski - Wójt Gminy Kłoczew, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego oraz Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach, wizytowali roboty budowlane przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte.

W chwili obecnej wykonywane są roboty przygotowawcze pod układanie kolejnych mas asfaltowych - frezowania części nawierzchni, poszerzenia jezdni wraz z wykonywaniem podbudowy, wykonanie odwodnienia drogi. Roboty budowlane wchodzą w decydującą fazę. PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na wykonane zadania ma czas do 14 października 2023 r. 

Zadanie dofinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
w wysokości 4.913.506,94 zł. Dodatkowo do inwestycji dołożył się pewny partner finansowy – Gmina Kłoczew. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wyniosła 11.738.883,11 zł. PRD Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na wykonane zadania ma czas do 14 października 2023 r. 

 

tablica dofinansowania
Autor: Ewa Urban
Powrót