Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybak

W dniu 31 sierpnia 2023 r., Wykonawca zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosił do odbioru wykonanie części robót budowlanych.

Dnia 18 września 2023 r., odbył się odbiór częściowy. Odebrano roboty budowlane  w wartości 5.868.027,06 zł brutto.

 W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Szczygielski  – Starostwa Rycki, Piotr Łysoń – Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego,  Aneta Ochal - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz Marek Duda – Inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej.

Wykonawcę reprezentowali: Krzysztof Lis oraz Rafał Paluszek – Kierownik budowy.

Odbiór częściowy odbył się przy udziale Zenona Stefanowskiego – Wójta Gminy Kłoczew.

Przypomnijmy, że wartość samych robót budowlanych to 11.736.054,11 zł brutto.  Powiat Rycki uzyskał dofinansowanie na realizację przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.913.506,94 zł, zaś Gmina Kłoczew udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 4.900.000,00 zł.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG DOFINANSOWANIEPrzebudowa drogi powiatowej Nr 1411L D od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte.

Autor: Ewa Urban
Powrót