Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

„Zielone serce szkoły” w ryckiej Budowlance

2 października br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach nastąpiło uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni ekologicznych rozwiązań w budownictwie – Zielonego serca szkoły – ekoprawcownia OZE. Granty na utworzenie pracowni ZSZ nr 2 w Rykach otrzymał w ramach nagrody za film przygotowany przez uczniów, którego celem była promocja działań ekologicznych realizowanych przez szkołę.

Autorami nagrodzonego filmu są uczniowie kl. 5 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: Michał Rusa, Daniel Rygielski, Kacper Kruk, Kacper Wesołowski i Krystian Szczypiński.

Uroczystego przecięcia wstęgi w ekopracowni dokonali: Anna Pokwapisz zastępca Prezesa Zarządu WFOŚIGW, Dariusz Szczygielski Starosta Rycki, Leszek Kowalczyk Poseł na Sejm RP, ks. kan. Stanisław Chodźko, Tomasz Łukasik z Firmy Alnet Serwis oraz Hanna Markiewicz Dyrektor ZSZ nr 2 w Rykach. 

Sprzęt w pracowni OZE zaprezentował Ireneusz Szlendak nauczyciel przedmiotów zawodowych wraz z uczniami kl. 3 technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej, podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Dzięki utworzeniu ekopracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, uczniowie zyskali przyjazne miejsce do nauki i rozwijania swoich zainteresowań z zakresu przedmiotów zawodowych oraz do realizacji inicjatyw na rzecz ochrony środowiska w przyszłości.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót