Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Kolejne środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Niezmiernie miło Nam poinformować, że Powiat Rycki otrzymał kolejne środki na inwestycje. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymaliśmy dofinansowanie dla dwóch zadań.

Pierwszym z nich to zadanie polegające na „Montażu windy wraz z częściową przebudową instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach.” Koszt całej inwestycji to 816.300,00 zł, zaś dofinansowanie to aż 98 % i wynosi 799.974,00 zł. Zakres zadania obejmuje: budowę zewnętrznej windy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z szybem windowym, częściową przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku. Realizacja projektu spowoduje spełnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej poprzez: zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, instalację urządzeń, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.

Drugą inwestycją na jakie Powiat Rycki dostał dofinansowanie to zadanie polegające 
na „Wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii w obiektach stanowiących własność Powiatu Ryckiego” – koszt całej inwestycji to 3.265.300,00 zł, zaś dofinansowanie to 3.199.994,00 zł. Projekt zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach stanowiących własność powiatu w szczególności: w budynku Starostwa Powiatowego w Rykach, w placówkach oświatowych/budynkach użyteczności publicznej. W ramach zadania przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych z blokadą wypływu wyprodukowanej energii, pomp ciepła oraz częściową przebudowę instalacji elektrycznych.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót