Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umów na realizację robót drogowych polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1430L oraz 1432L.

W dniu 9 października 2023 r., podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na realizację dwóch inwestycji drogowych: Remont drogi powiatowej Nr 1432L od km 6+819 do km 7+879 w miejscowości Lendo Ruskie oraz Remont drogi powiatowej Nr 1430L od km 3+700,00 do km 4+780,00 oraz od km 8+075,00 do km 9+074,00 w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór.

Wartość obu inwestycji opiewa na łączną kwotę 2.647.506,28 zł brutto. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych określony został na 30 listopada 2023 r. Inwestycję współfinansuje gmina Nowodwór oraz gmina Ułęż w proporcji 50/50. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: 

Remont drogi powiatowej Nr 1432L od km 6+819 do km 7+879  w miejscowości Lendo Ruskie

Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna” 
Wartość umowy:  925 299,75 zł
Termin realizacji: do 30 listopada 2023 roku.
    
Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

 1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,75m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
 3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni oraz zdegradowanej i zniszczonej podbudowy od km 6+882,00 do km 6+962,00 poprzez:
  1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 1,65 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
  2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 1,65 m;
  3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 1,60 m;
 4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
  1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 6+819,00 do km 7+879,00;
  2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 8. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 9. Wymiana uszkodzonych oraz skorodowanych barier drogowych ochronnych na bariery drogowe ochronne stalowe ocynkowane typ N2 W5 SP-05/4.

Remont drogi powiatowej Nr 1430L od km 3+700,00 do km 4+780,00 oraz od km 8+075,00 do km 9+074,00 w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór

    Wykonawca:  „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna” 
    Wartość umowy: 1 722 206,53 zł  
    Termin realizacji: do 30 listopada 2023 rok

    Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

 1. Zakres inwestycji dla drogi powiatowej Nr 1430L w miejscowości Nowy Bazanów od km 3+700,00 do km 4+780,00 obejmuje m. in.:
  1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,50m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
  3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni od km 3+700,00 do km 4+780,00 poprzez:
   1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 0,30 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
   2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,30 m;
   3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,25 m;
  4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 4,80 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
   1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 3+700,00 do km 4+780,00;
   2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  8. Remont istniejących przepustów w km 4+182,00 i 4+234,00;
  9. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,50 m od km 3+700,00 do km 4+780,00 z wyłączeniem odcinków istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz betonowej;
  10. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej poprzez przebrukowanie zjazdów do wysokości wyremontowanej nawierzchni jezdni;
  11. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni betonowej poprzez rozłożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na zjazdach na długości 1,5m;
  12. Wykonanie odmulenia istniejących obustronnych rowów wraz z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm.
 2. Zakres inwestycji dla drogi powiatowej Nr 1430L na odcinku Wrzosówka-Nowodwór od km 8+075,00 do km 9+074,00 obejmuje m. in.:
  1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,75m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
  3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni od km 8+075,00 do km 9+074,00 poprzez:
   1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 0,35 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
   2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,35 m;
   3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,35 m;
  4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
   1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 8+075,00 do km 9+074,00;
   2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  8. Remont istniejącego przepustu w km 8+278,00;
  9. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 8+075,00 do km 9+074,00.
Autor: Ewa Urban
Powrót