Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
GALERIA ZDJĘĆ
Ikona zdjęcia

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umów na realizację robót drogowych polegających na remoncie dróg powiatowych nr 1430L oraz 1432L.

W dniu 9 października 2023 r., podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów na realizację dwóch inwestycji drogowych: Remont drogi powiatowej Nr 1432L od km 6+819 do km 7+879 w miejscowości Lendo Ruskie oraz Remont drogi powiatowej Nr 1430L od km 3+700,00 do km 4+780,00 oraz od km 8+075,00 do km 9+074,00 w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór.

Wartość obu inwestycji opiewa na łączną kwotę 2.647.506,28 zł brutto. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych określony został na 30 listopada 2023 r. Inwestycję współfinansuje gmina Nowodwór oraz gmina Ułęż w proporcji 50/50. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: 

Remont drogi powiatowej Nr 1432L od km 6+819 do km 7+879  w miejscowości Lendo Ruskie

Wykonawca: „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna” 
Wartość umowy:  925 299,75 zł
Termin realizacji: do 30 listopada 2023 roku.
    
Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

 1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,75m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
 3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni oraz zdegradowanej i zniszczonej podbudowy od km 6+882,00 do km 6+962,00 poprzez:
  1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 1,65 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
  2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 1,65 m;
  3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 1,60 m;
 4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
  1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 6+819,00 do km 7+879,00;
  2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 8. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 6+819,00 do km 7+879,00;
 9. Wymiana uszkodzonych oraz skorodowanych barier drogowych ochronnych na bariery drogowe ochronne stalowe ocynkowane typ N2 W5 SP-05/4.

Remont drogi powiatowej Nr 1430L od km 3+700,00 do km 4+780,00 oraz od km 8+075,00 do km 9+074,00 w m. Nowy Bazanów, Wrzosówka i Nowodwór

    Wykonawca:  „Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna” 
    Wartość umowy: 1 722 206,53 zł  
    Termin realizacji: do 30 listopada 2023 rok

    Zakres inwestycji obejmuje m. in.:

 1. Zakres inwestycji dla drogi powiatowej Nr 1430L w miejscowości Nowy Bazanów od km 3+700,00 do km 4+780,00 obejmuje m. in.:
  1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,50m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
  3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni od km 3+700,00 do km 4+780,00 poprzez:
   1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 0,30 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
   2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,30 m;
   3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,25 m;
  4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 4,80 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
   1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 3+700,00 do km 4+780,00;
   2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 3+700,00 do km 4+780,00;
  8. Remont istniejących przepustów w km 4+182,00 i 4+234,00;
  9. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,50 m od km 3+700,00 do km 4+780,00 z wyłączeniem odcinków istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz betonowej;
  10. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej poprzez przebrukowanie zjazdów do wysokości wyremontowanej nawierzchni jezdni;
  11. Wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów indywidualnych o nawierzchni betonowej poprzez rozłożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na zjazdach na długości 1,5m;
  12. Wykonanie odmulenia istniejących obustronnych rowów wraz z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm.
 2. Zakres inwestycji dla drogi powiatowej Nr 1430L na odcinku Wrzosówka-Nowodwór od km 8+075,00 do km 9+074,00 obejmuje m. in.:
  1. Usunięcie zanieczyszczonej i zdegradowanej warstwy pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem obustronnie o szerokości 0,75m za projektowane pobocze wraz z rozplantowaniem urobku od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  2. Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm i szerokości 1,0m w miejscu włączenia remontowanej nawierzchni w istniejące nawierzchnie asfaltowe;
  3. Wykonanie obustronnej naprawy nieregularnych krawędzi jezdni od km 8+075,00 do km 9+074,00 poprzez:
   1. Wykonanie koryta gł. 30cm i szer. 0,35 m mechanicznie wraz z zagęszczeniem podłoża i odwozem urobku;
   2. Wykonanie podbudowy dolnej z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,35 m;
   3. Wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych dolomitowych frakcji 0/31,5mm o gr. po zagęszczeniu 15cm i szer. 0,35 m;
  4. Wykonanie mechanicznego oczyszczenia istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  5. Wykonanie skropienia emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  6. Wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 warstwy wyrównawczej od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  7. Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerokości 5,00 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
   1. warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm od km 8+075,00 do km 9+074,00;
   2. warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 125 kg/m2 (gr. 5 cm) od km 8+075,00 do km 9+074,00;
  8. Remont istniejącego przepustu w km 8+278,00;
  9. Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego ulepszonego kruszywem łamanym dolomitowym frakcji 0/31,5 mm o szer. 0,75 m od km 8+075,00 do km 9+074,00.
Autor: Ewa Urban
Powrót