Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zakończono roboty budowlane w zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie mostu w drodze powiatowej nr 1430L w m. Ogonów.

Zgodnie z umowa Wykonawca działający pod firmą Dura Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 16, 20-150 Lublin wykonał roboty budowlane za cenę ryczałtową brutto 2.788.000,00 zł. Roboty obejmowały budowę mostu zintegrowanego z zastawką do regulacji poziomu wody na rowie dennym; przebudowę drogi powiatowej Nr 1430 L na długości 173 mb, przebudowę sieci energetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie niezbędnych umocnień hydrotechnicznych.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 PLN, co stanowi 70,30 % ostatecznej wartości Inwestycji. Wkład własny na realizację zadania został zabezpieczony przez Powiat Rycki oraz Gminę Ryki.

W dniu 13 października 2023 r. symbolicznie otwarto most oraz odcinek drogi powiatowej nr 1430L. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Rycki - Dariusz Szczygielski, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Leszek Kowalczyk, Burmistrz Ryk - Jarosław Żaczek, Członek Zarządu Powiatu Ryckiego - Karol Zagożdżon, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach - Marcin Kostyra, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Rykach - Aneta Ochal, Skarbnik Powiatu Ryckiego - Aneta Działa, przedstawiciele lokalnej społeczności na czele z Sołtysem oraz przedstawiciele Wykonawcy. Most został poświęcony przez księdza Dariusza Cabaja.

Mieszkańcy podkreślali swoje wielkie zadowolenie z powodu zrealizowanej inwestycji. Ułatwi ona mieszkańcom, w szczególności rolnikom, dojazd do pól uprawnych oraz innych traktów komunikacyjnych.

Autor: Ewa Urban
Powrót