Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Podpisanie umowy w ramach zadania „Doposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach”

W dniu 31 października 2023 r., Powiat Rycki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach Starosty Ryckiego - Dariusza Szczygielskiego, Członka Zarządu Powiatu Ryckiego – Grażyny Jeżewskiej oraz Skarbnika Powiatu Ryckiego –Anety Działa, przy obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego – Piotra Łysonia, Członka Zarządu Powiatu Ryckiego – Karola Zagożdżona oraz Prezesa Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Rykach –Piotra Kieniga, podpisał umowę na realizację inwestycji polegającej na doposażeniu bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego Rykach.

W toku postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta. Firma Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin, reprezentowana przez prokurenta - Wojciecha Broszkiewicza, zaoferowała kwotę 2.624.999,40 zł brutto. Zadanie polegające na „Doposażeniu bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach”, zostało dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego w kwocie 1.804.000,00 zł. Termin realizacji dostaw został określony na dzień 8 grudnia 2023 r. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  • zakup oraz dostawę transportem własnym na swój koszt i ryzyko urządzeń dla Szpitala Powiatowego w Rykach,
  • wniesienie towaru i rozładunek we wskazanym miejscu,
  • zamontowania, uruchomienie i oddanie do użytku urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,
  • przeszkolenie personelu Szpitala Powiatowego w Rykach w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,
  • serwis gwarancyjny,
  • przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji.

 

W ramach zadania zamówiono: laparoskop, aparat do znieczulenia z kardiomonitorem modułem BIS oraz monitorem zwiotczenia, medyczna cieplarka do płynów infuzyjnych, irygacyjnych, środków kontrastowych i tkanin, wózek wielofunkcyjny, diatermia chirurgiczna z przystawką argonową, wózek transportowy, cztery zestawy narzędzi do chirurgii ręki, zestaw narzędzi do drenażu, pięć zestawów narzędzi do laparoskopii, dwa zestawy narzędzi do laparotomii, trzy zestawy narzędzi do laparotomii małej , zestaw narzędzi do amputacji małej narzędzia dodatkowe, dwa zestawy plastyczny, zestaw narzędzi do tracheostomii, cztery zestawy do szycia, zestaw naczyniowy, zestaw RTG z ramieniem C, videogastroskop, oraz videokolonoskop.

Infografika z polskimi symbolami narodowymi, informująca o dofinansowaniu budżetu państwa na wyposażenie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach.
Autor: Ewa Urban
Powrót