Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zakończenie realizacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte

Droga która wiele lat czekała na przebudowę właśnie została odebrana od wykonawcy robót. Roboty budowlane w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”, zakończyły się.

W dniu 13 października 2023 r., Wykonawca zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte”, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, zgłosił do odbioru wykonanie robót budowlanych.

Dnia 7 listopada 2023 r. odebrano końcowo roboty budowalne o łącznej wartości 11.736.054,11 zł zrealizowane w całości na terenie Gminy Kłoczew. 

W ramach zadania wykonano poszerzenia jezdni wraz z wykonaniem podbudowy, nową warstwę wiążącą oraz ścieralną, wjazdy na posesje oraz system odprowadzenia wody deszczowej.

 W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Zenon Stefanowski – Wójt Gminy Kłoczew, Zbigniew Gałązka – Z-ca Wójta Gminy Kłoczew,  Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu Ryckiego, Marek Duda – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Krzysztof Lis – Dyrektor oddziału PRD Lubartów – Puławy, Rafał Paluszek – kierownik budowy, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu Starostwa oraz mieszkańcy.

Zadanie sfinansowano środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kocie 4.913.506,94 zł, pomocą finansową Gminy Kłoczew  oraz wkładem Powiatu Ryckiego.

 

Tablica dofinansowania DOFINANSOWANO ZE SRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411L od km 5+900 do km 8+087 w m. Zaryte, Stare Zadybie oraz drogi powiatowej Nr 1412L od km 0+000 do km 4+008 w m. Wola Zadybska, Rybaki, Zary
Autor: Ewa Urban
Powrót