Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zakończenie prac na ul. Staromiejskiej w Dęblinie

W dniu 17.11.2023r. odebrany został ostatni z odcinków inwestycji  realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1438L od km 1+535 do km 8+670 oraz drogi powiatowej Nr 1440L od km 2+941 do km 4+372 w ramach zadania pn.: „Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk - II etap”.

W odbiorze udział wzięli przedstawiciele inwestora Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki, Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, Aneta Ochal - Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz przedstawiciele partnera inwestora Beata Siedlecka - Burmistrz Miasta Dęblin wraz z pracownikami Urzędu Miasta w Dęblinie.

Całość zadania ewaluowała podczas realizacji, finalna wartość tego zadania opiewa na kwotę 8.255.107,67 zł, z czego kwotę 3.833.622 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 823.898,60 zł – pomoc finansowa Gminy Ryki, 1.386.844,23 zł - pomoc finansowa Miasta Dęblin, 2.210.742,84 zł wkład Powiatu Ryckiego, w tym 1.400.758,57zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres zadania obejmował wykonanie nowej nawierzchni, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników na odcinku drogi powiatowej Nr 1438 L od km 1+535 do km 4+045,2 (odcinek na terenie Gminy Ryki), wykonanie robót na odcinku 4+927 do 5+179 (odcinek na terenie Miasta Dęblin w okolicy przeniesionego przejazdu kolejowego), przestawienie ogrodzenia jednostki wojskowej oraz przeniesienie przejazdu kolejowego przy jednostce wojskowej w Stawach (przy współudziale Polskich Kolei Państwowych), wykonanie nowej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1440L (ul. Jagiellońska i Staromiejska) od km 2+941 do km 4+372 wraz z przebudową chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych.

Na całym przebudowanym odcinku zastosowano grubowarstwowe oznakowanie poziome, ustawiono nowe oznakowanie pionowe, poprawiono odwodnienie drogi.

Z przyczyn technicznych i merytorycznych, wyłączono z przebudowy odcinek drogi powiatowej Nr 1438 L od km 4+045,2 do 4+927 oraz od 5+179 do km 8+670, odcinek ten zostanie przebudowany w dużo wyższym standardzie technicznym ze środków Ministerstwa Infrastruktury. Obecnie Powiat Rycki wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury proceduje dokumentację do podpisania umowy na realizację tego zadania, a jej podpisanie przewidziane jest jeszcze w tym roku.

Starosta Rycki na zakończenie czynności odbioru podziękował wszystkim, bez których odbiór ten nie doszedłby do skutku, mianowicie partnerom projektu Gminie Ryki i Miastu Dęblin - za wkład merytoryczny oraz finansowy, przedstawicielom PKP PLK S.A. za przeniesienie przejazdu kolejowego w Stawach, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach za nadzór nad zadaniem, wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Rykach bezpośrednio zaangażowanym w proces inwestycyjny, w szczególności z Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu oraz Wydziału Finansowego – za sprawne prowadzenie zadania, radnym powiatowym, miejskim i gminnym za dostrzeżenie potrzeby realizacji projektu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania ww. zadania.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót