Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Symboliczne otwarcie przebudowanych dróg powiatowych Nr 1411 L Zaryte – Stare Zadybie i Nr 1412 L Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte

W dniu 24 listopada 2023 r. w miejscowości Stare Zadybie miało miejsce symboliczne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej Nr 1411L Zaryte – Stare Zadybie o długości 2,187 km oraz drogi powiatowej Nr 1412L o długości 4 km w miejscowościach Wola Zadybska, Rybaki, Zaryte.

 To drogi stanowiące ważne połączenia komunikacyjne, które przez 23 lata istnienia Powiatu Ryckiego nie mogły doczekać się realizacji. Wartość całego zadania to blisko 12 milionów zł. Powiat Rycki uzyskał dofinansowanie na jego realizację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.913.507 zł, Gmina Kłoczew udzieliła pomocy finansowej w kwocie 4.900.000 zł, zaś Powiat Rycki – 2.097.548 zł. Na całych odcinkach przebudowanych dróg dokonano poszerzeń do normatywów drogi oraz dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej (min. 2 cm), wiążącej – 8 cm oraz ścieralnej – 4 cm.

To nowa jakość w inwestycjach prowadzonych przez Powiat. Przebudowa dróg 1411 L i 1412 L Zadybie Stare – Rybaki – Wola Zadybska, dzięki sprawności i dobrej organizacji firmy wykonawczej PRD Lubartów, trwała zaledwie kilka miesięcy. Podczas symbolicznego otwarcia Pan Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki podziękował Panu Wójtowi Zenonowi Stefanowskiemu za bardzo dobrą współpracę, a Radzie Gminy Kłoczew za wsparcie finansowe. Starosta złożył również podziękowania Panu Piotrowi Łysoniowi - Przewodniczącemu Rady Powiatu za zaangażowanie podczas realizacji inwestycji oraz firmie PRD Lubartów, za sprawne jej wykonanie.

Na zakończenie uroczystości Pan Zenon Stefanowski - Wójt Gminy Kłoczew wręczył Panu Staroście okolicznościową statuetkę, podkreślając jego szczególne zaangażowanie i wielką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje nie tylko drogowe.

Autor: Ewa Urban
Powrót