Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Kolejne umowy na przebudowę infrastruktury drogowej w powiecie ryckim podpisane.

Zarząd Powiatu Ryckiego, reprezentowany przez Dariusza Szczygielskiego – Starostę Ryckiego i Monikę Kośmińską - Wicestarostę Ryckiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Anety Działa w dniu 4 grudnia 2023 r. podpisał kolejne umowy poprawiające infrastrukturę drogową naszego powiatu, tym razem na budowę i przebudowę chodników w powiecie ryckim

Zadania zrealizują dwie firmy: Piotr Chołody Budo-Drog oraz Przedsiębiorstwo Budowlane Meltor Sp. z o.o. W uroczystym podpisaniu, oprócz przedstawicieli firm: Artura Wierbiłowicza – Prezesa Zarządu oraz Piotra Chołody wzięli również udział: Marcin Kostyra – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach oraz Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu.

Pierwsze z zadań obejmuje budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 1426 L w miejscowości Borki i opiewa na kwotę 345.265,67 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 276.212,53 zł. Chodnik zostanie przebudowany po stronie lewej na odcinku 610 m - od km 12+380 do km 12+990.

Drugie z zadań obejmuje budowę chodnika w drodze powiatowej Nr 1415 L – ul. Królewskiej w Rykach i opiewa na kwotę 419.537,32 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 335.629,85 zł. Zadanie polega na budowie chodnika po prawej stronie o szerokości 1,8 m na odcinku od km 2+480 do km 3+080, tj. długości 600 m.

Oba zadania są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miejscowości Borki oraz Ryk, zwłaszcza ul. Królewskiej i w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

6 grudnia 2023 zawarto trzecią i ostatnią w tym roku umowę, na przebudowę chodnika w drodze powiatowej Nr 1436 L w miejscowości Sarny. Zadanie wykona konsorcjum firm: MJM-BUD Sp. z o.o. S.K. z Pionek i D&A Hubertus Sp. z o.o. z Trablic, umowę podpisał Daniel Lutowski – Prezes Zarządu D&A Hubertus Sp. z o.o.
Zadanie obejmuje przebudowę chodnika w drodze powiatowej Nr 1436 L w miejscowości Sarny i opiewa na kwotę 293.628,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 234.902,80 zł. Chodnik zostanie przebudowany po stronie lewej na odcinku 400 m - od km 11+690 do km 12+090.
Powiat Rycki wykona zadania, w ramach naboru na zadania dofinansowane środkami RFRD mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, za ponad milion złotych, z czego 80% stanowić będą środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Grafika informacyjna z polskimi symbolami narodowymi, mówiąca o dofinansowaniu budowy chodnika w Rykach z budżetu państwa. Zawiera kwoty finansowania oraz datę podpisania umowy.
Plakat informacyjny o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę chodnika w Borkach, z kwotą dofinansowania i całkowitą wartością projektu, datą podpisania umowy i grafiką flagi Polski oraz godła.
Alternatywny opis: Informacyjna tablica graficzna w kolorach białym, czerwonym i szarym. Na górze flaga Polski i herb, tekst o dofinansowaniu remontu chodnika z funduszu rządowego.
Autor: Piotr Osipa
Powrót