Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego

W dniu 5 grudnia 2023 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego, którego tematem głównym było szeroko pojęte bezpieczeństwo na terenie Powiatu Ryckiego oraz sytuacja epidemiologiczna.

Spotkaniu przewodniczył Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego w osobach: 

 1. Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki - Przewodniczący Komisji 
 2. Monika Kośmińska -  Radna delegowana z Rady Powiatu w Rykach 
 3. Elżbieta Kuchnio - Radna delegowana z Rady Powiatu w Rykach 
 4. podinsp.  Robert Pawłowicz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Rykach – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rykach 
 5. nadkom. Jarosław Chmielewski - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Rykach – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Rykach 
 6. st. bryg. Krzysztof Morawski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Rykach 
 7. Damian Petruk - Prokurator Rejonowy w Rykach – Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Lublinie 
 8. Grażyna Rybak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach 
 9. Anna Wojdyła – Pawlak - Sekretarz Miasta Dęblin – przedstawiciel Miasta Dęblin
 10. Jacek Wasilewski - Kierownik Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych – przedstawiciel Gminy Ryki 
 11. Zenon Stefanowski - Wójt Gminy Kłoczew - przedstawiciel Gminy Kłoczew 
 12. Barbara Pawlak - Wójt Gminy Ułęż - przedstawiciel Gminy Ułęż
 13. Zbigniew Marciniak - podinspektor ds. OC, Spraw Wojskowych, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony informacji niejawnych - przedstawiciel Gminy Nowodwór 
 14. Andrzej Wąsik - Sekretarz Gminy Stężyca - przedstawiciel Gminy Stężyca

 

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wysłuchali informacji:

 • o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,
 • o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu ryckiego.

 

Przedstawiciele Komendanta Powiatowego Policji w Rykach przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego oraz działalności policji na terenie Powiatu Ryckiego. Zwrócili uwagę na wzrost wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Poinformowali, że został wdrożony program naprawczy, który opiera się na trzech elementach:

 1. Zwiększenie nadzoru na drogach,
 2. Profilaktyka – dotarcie do jak największej liczby młodzieży,
 3. Infrastruktura drogowa – co należy poprawić, aby było bezpieczniej. 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku. W porównaniu do lat ubiegłych zaobserwowano spadek zdarzeń we wszystkich grupach (pożary, miejscowe zdarzenia, fałszywe alarmy) o 50%.  

 

Dyrektor PSSE przedstawiła sytuacje epidemiologiczną na trenie powiatu Ryckiego z podkreśleniem, że poziom wskaźników nie zmienił się w porównaniu do ubiegłego roku. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna bazuje na danych pozyskanych od lekarzy POZ. W okresie jesienno – zimowym, jak co roku obserwuje się wzrost zachorowań na grypę, RSV i COVID. Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej zwróciła również uwagę na wzrost liczby osób, które uchylają się od obowiązkowych szczepień. Wobec takich rodziców prowadzone jest postępowanie administracyjne, które przekazywane jest do LUW, który nakłada kary pieniężne. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty, przez cały rok działania nadzorowała wykonywanie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Ryckiego jest powoływana zgodnie z zapisami art. 38a Ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn zm.)                    w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Do zadań komisji należy:

 • ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 • opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego               i bezpieczeństwa obywateli,
 • przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • opiniowanie projektu budżetu powiatu,
 • opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań,
 • opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione,
 • zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 

 

 

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót