Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Przekazanie quadów dla strażaków z województwa lubelskiego

W piątek 8 grudnia br. Starosta Rycki Pan Dariusz Szczygielski wziął udział w uroczystej zbiórce z okazji przekazania quadów strażakom z 39 jednostek OSP z terenu pięciu powiatów województwa lubelskiego – ryckiego, lubartowskiego, lubelskiego, puławskiego, i łukowskiego, która odbyła się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.

Sprzęt został sfinansowany w ramach projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu. Całkowita wartość projektu to 130 612 910 zł.

Quady zostały przekazane do pięciu jednostek OSP z Powiatu Ryckiego: 

  1. OSP Stężyca
  2. OSP Dęblin-Masów
  3. OSP Nowodwór
  4. OSP Leopoldów
  5. OSP Ułęż

W ramach uroczystości dokonano aktu poświęcenia przekazanych pojazdów - dokonał go ks. bryg. Mirosław Ładniak, kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. Wiesławem Nestorukiem, kapelanem ryckim.

Wartość jednego pojazdu z przyczepką i wyposażeniem to kwota 80.600 zł. 

Wartość przekazanych dla strażaków ochotników 39 quadów to kwota 3 143 400 zł.

Wszystkim Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych gratulujemy. 

Autor: Ewa Urban
Powrót