Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zaproszenie na XCVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na XCVIII Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. zmieniającego uchwałę Rady Powiatu w Rykach Nr LXXXV/417/23 z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ryki na dofinansowanie zadań z zakresu transportu zbiorowego na terenie Gminy Ryki,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2023 r.,
  3. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,
  4. w sprawie ustalenia harmonogramu pracy aptek pełniących dyżury nocne oraz całodobowe w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy na terenie powiatu ryckiego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku,
  5. zmieniającego Uchwałę Nr X/52/11 Rady Powiatu w Rykach z dnia 26 września 2011 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ryckiego,
  6. w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych w Statucie Ośrodka Wsparcia w Leopoldowie zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu w Rykach Nr XX/92/12 z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
  7. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rycki umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej z PKS w Rykach Sp. z o. o.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchwalenie budżetu powiatu na rok 2024:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. przedstawienie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  3. przedstawienie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  4. odczytanie opinii Komisji stałych Rady Powiatu i wniosków radnych,
  5. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych i wniosków radnych,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Rykach.
 8. Wolne wnioski.
 9. Przyjęcie protokołu z XCVII Sesji Rady Powiatu.
 10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
 Piotr Łysoń
 /…/

Autor: Ewa Urban
Powrót