Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Tak należy obecnie budować drogi – relacja z symbolicznego otwarcia dróg powiatowych Nr 1408 L i 1409 L.

Kolejna inwestycja drogowa realizowana przez Powiat Rycki stała się faktem. 4 grudnia odebrano od wykonawcy robót budowlanych zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim”, zaś 14 grudnia dokonano symbolicznego ich otwarcia.

Uroczystość ta przyciągnęła wielu gości: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Michała Moskala, cały Zarząd Powiatu Ryckiego w osobach: Dariusza Szczygielskiego – Starosty Ryckiego, Moniki Kośmińskiej – Wicestarosty Ryckiego, Grażyny Jeżewskiej, Elżbiety Kuchnio, Karola Zagożdżona – Członków Zarządu, przewodniczącego Rady Powiatu w Rykach – Piotra Łysonia wraz z radnymi, przedstawicieli Gminy Ryki: Jarosława Żaczka – Burmistrza Ryk, Marka Jóźwika – Wiceburmistrza Ryk, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rykach - Ryszarda Bieńczyka wraz z radnymi, przedstawicieli Gminy Kłoczew: Zenona Stefanowskiego – Wójta Gminy Kłoczew oraz Zbigniewa Gałązkę – Zastępcę Wójta, Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew - Marka Cąkałę wraz z radnymi, skarbników oraz sekretarzy samorządów. Wykonawcę reprezentował Marcin Zieliński – Dyrektor Oddziału Lublin Strabag Sp. z o.o. wraz z kierownikiem robót – Pawłem Szczygłem. Z osób bezpośrednio nadzorujących zadanie udział wzięli: Inspektor nadzoru inwestorskiego – Wojciech Rybicki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach – Marcin Kostyra oraz pracownicy starostwa, ZDP w Rykach oraz partnerów inwestycji.

Starosta Rycki uroczyście powitał wszystkich gości, następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP – Michał Moskal, przedstawiciele Powiatu Ryckiego oraz partnerzy zadania.

Następnie ks. kan. Stanisław Chodźko oraz ks. kan. dr Piotr Paćkowski dokonali poświęcenia przebudowanych dróg, zaś przedstawiciele zaproszonych gości dokonali symbolicznego otwarcia dróg poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. 

Przypomnijmy, że zadanie polegało na przebudowie dwóch ciągów drogowych w powiecie ryckim:

­ nr 1408L Dąbia – Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o długości 2,871 km

­ nr 1409L Dąbia – Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o długości 5,46 km.

Wartość zadania to blisko 22 miliony złotych, w tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 15 mln zł, pomoc finansowa Gminy Ryki 2 mln zł, Gminy Kłoczew 390 tys. zł oraz wkład Powiatu Ryckiego – ponad 4,5 mln zł.

W ramach zadania poszerzono drogi: Nr 1408 L do 6,0 m, Nr 1409 L od 5,5 m do 6 m, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia oraz dokonano korekty geometrycznej włączeń dróg lokalnych.

Ta niezwykle wyczekiwana inwestycja objęła zasięgiem dwie gminy: Ryki i Kłoczew i była odpowiedzią Zarządu Powiatu Ryckiego na prośby mieszkańców Nowej Dąbi, Owni, Wylezina oraz Zalesia.

Technicznego odbioru robót (4 grudnia 2023 r.) dokonali przedstawiciele Powiatu Ryckiego: Dariusz Szczygielski - Starosta Rycki, Elżbieta Kuchnio – Członek Zarządu, Grażyna Jeżewska – Członek Zarządu, Aneta Działa – Skarbnik Powiatu, przedstawiciele partnerów zadania, Kierownik budowy – Paweł Szczygieł, Inspektor nadzoru inwestorskiego – Wojciech Rybicki, w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych – Marcina Kostyry oraz Anety Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu.

Niespełna 12 miesięcy realizacji zadania (wyłączając zimę) oraz zakres prac za blisko 22 miliony złotych to przykład jak sprawnie i z zachowaniem najwyższych standardów przebudowywać czy wręcz budować od podstaw drogi w obecnych czasach.

Autor: Ewa Urban
Powrót