Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

6 MLN ZŁ W RAMACH PROGRAMU „LUBELSKIE WSPIERA OSP”

Dnia 11 stycznia 2024 r. Starosta Rycki Dariusz Szczygielski zorganizował spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego Michałem Mulawą w sprawie pozyskania środków z budżetu Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostka OSP może maksymalnie pozyskać kwotę 10 tys. złotych.

 Środki finansowe mogą zostać przeznaczone np.,

  1. na zakupy bieżące (tj. zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, radiotelefonów itp.),
  2. na zakup umundurowania rozumianego jako specjalistyczna odzież ochronna wykorzystywana w akcjach ratowniczo-gaśniczych (typu ubrania ochronne, buty, rękawice strażackie, kominiarki itp.); 
  3. na zakup lub remont specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego/ratowniczego, remont lub zakup pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych itp.);
  4. na wydatki administracyjne związane z obsługą projektu, w tym koszty o charakterze finansowym, nadzorczym i kontrolnym, m.in. związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania (nie więcej niż 5% wartości zadania, maksymalnie 300 zł). 

W spotkaniu ponadto udział wzięli Wójtowie Gmin: Kłoczew – Zenon Stefanowski i Nowodwór – Ryszard Piotrowski oraz druhny i druhowie jednostek OSP z terenu Powiatu Ryckiego. Uczestnicy prowadzili merytoryczną dyskusję z omawiającym zasady wnioskowania  Januszem Bodziackim Dyrektorem Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Mamy nadzieję, że wynikiem spotkania będą liczne, prawidłowo opracowane i złożone wnioski, dzięki czemu nasze jednostki OSP pozyskają środki finansowe na doposażenie sprzętowe, a to zapewni zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Ryckiego.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót