Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

XCIX Sesja Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na XCIX Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2024 r. /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Przedstawienie informacji Prezesa „Szpital Powiatowy w Rykach” Sp. z o.o. na temat bieżącej działalności spółki.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
  3.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu zarządu
   nieruchomością pozostającą we władaniu Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie,
  4. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/197/2013 Rady Powiatu Ryckiego z dnia 4 marca 2013 roku
   w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rykach
   przy ul. Żytniej 22,
  5. w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu dotyczącego Rozwoju Pieczy Zastępczej
   w Powiecie Ryckim na lata 2024-2026.
 6.  Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Powiatu w Rykach za 2023 r.
 7. Przedstawienie sprawozdań:
  1.  z pracy komisji stałych Rady Powiatu w Rykach za 2023 r.,
  2. z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach za 2023 r.,
  3. z pracy komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach za 2023 r.
 8. Przyjęcie planów pracy na rok 2024:
  1. ramowego planu pracy Rady Powiatu,
  2. planów pracy komisji stałych Rady Powiatu,
  3.  planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołu z XCVIII Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
 Piotr Łysoń

Autor: Ewa Urban
Powrót