Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Firma Strabag rozpoczęła długo oczekiwaną przebudowę ul. Spacerowej w Dęblinie.

Mieszkańcy osiedla Lotnisko oraz dzielnicy Masów w Dęblinie z zainteresowaniem przyglądają się drogowcom, którzy właśnie rozpoczęli pierwsze prace na ul. Spacerowej. Ta długo oczekiwana inwestycja właśnie weszła w fazę realizacji.

Zostanie przebudowany chodnik i ścieżka rowerowa, będzie nowa nawierzchnia oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Przebudowa ul. Spacerowej w Dęblinie to tylko cześć większego projektu inwestycyjnego realizowanego przez Powiat Rycki. Przypomnijmy tylko, że 19 czerwca ubiegłego roku władze Powiatu Ryckiego w osobach Pani Monika Kośmińska oraz Pan Dariusz Szczygielski podpisały umowę na zadanie inwestycyjne, w trybie zaprojektuj i wybuduj, obejmujące pięć odcinków dróg. 

W ramach zadania zostaną wykonane:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka”;
Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+000 - 0+385, tj. na odcinku 385 mb.

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach”;
Roboty budowlane będą prowadzone w km od 0+000 do km 1+360, tj. na odcinku 1360 mb.

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka”;
Roboty budowlane będą prowadzone w km 0+000 - 0+900, tj. na odcinku 900mb.

4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn”;
Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+400 - 0+900, tj. na odcinku 500mb.

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie”;
Roboty budowlane będą prowadzone od km 0+000 do km 2+120, tj. na odcinku 2120 mb.

Wartość całego zadania wynosi 9.567.074,78 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych  Polski Ład w kwocie 7.016.500,00 zł. Inwestycja jest również dofinansowana przez: Gminę Ryki – 279 799,00 zł, Miasto Dęblin- 532 877,00 zł, Gminę Kłoczew- 105 887,00 zł, Gminę Nowodwór – 221 239,00 zł oraz Gminę Ułęż- 161 641,00 zł

  

 

Autor: Ewa Urban
Powrót