Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Powiatowa Konferencja nt. „Pomocy ofiarom przestępstw”

W dniu 22 lutego br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyła się Powiatowa Konferencja nt. „Pomocy ofiarom przestępstw” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dzień 22 lutego jest Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, którego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz działań na rzecz poprawy ich położenia.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele powiatu i instytucji z terenu Powiatu Ryckiego: Wicestarosta Powiatu Ryckiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach z Pracownikami, Prezes Sądu Rejonowego w Rykach, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rykach, Kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Rykach oraz Asystent Wydziału Prewencji  do spraw nieletnich i kontaktu z placówkami oświatowymi, Dyrektorzy i Pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rykach oraz w Dęblinie, Dyrektorzy, Kierownicy i Pracownicy jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu, Dyrektorzy i Pedagodzy placówek oświatowych powiatu, Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie,  Starszy Inspektor z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rykach.

 

Gości powitała Pani Monika Kośmińska – Wicestarosta Rycki oraz Pani Teresa Flak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach.

 

Głos kolejno zabrali zaproszeni goście: Prezes Sądu Rejonowego w Rykach SSR Pan Tomasz Piędzia; Pani Beata Rudnik – psycholog w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Rykach, Pan Prokurator Konrad Czub, Młodszy Aspirant Łukasz Filipek. Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, w którym aktywny udział wzięli wszyscy uczestnicy – jednogłośnie stwierdzając, że bardzo ważna w działaniach zapobiegających zjawisku przemocy jest profilaktyka i edukacja dzieci, młodzieży jak również rodziców i opiekunów.

 

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom spotkania za dotychczasową współpracę i liczne przybycie.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót