Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, został wykonana kompleksowa termomodernizacja siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach.

Koszt całkowity: 593.983,54 zł

Wkład własny: 327.386,30 zł

Wkład UE: 266.597,24 zł

Zakres robót obejmował w szczególności:

 • wymianę pokrycia dachowego,
 • ocieplenie dachu,
 • wykonanie nowego orynnowania, rur spustowych i drabiny stalowej,
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich,
 • wymianę stolarki budowlanej,
 • wymianę istniejących luksferów na nowe,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
 • wymianę daszków z poliwęglanu,
 • roboty w zakresie instalacji odgromowej,
 • wykonanie instalacji wewnętrznej gazowej i roboty budowlane towarzyszące,
 • roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania,
 • wymianę grzejników, rurociągów, armatury i kotła.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót