Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia.

W dniu 3 lipca 2023 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowo przebudowanej drogi powiatowej o nr 1400L. Zadanie polegało na kompleksowej przebudowie drogi począwszy od drogi wojewódzkiej 801 na długości 3 kilometrów 792 metrów do drogi powiatowej Nr 1354W - granicy województwa lubelskiego i mazowieckiego z wyłączeniem obiektu mostowego. Inwestycja zakładała wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni na całym odcinku, do szerokości zasadniczej 6,00 m z obustronnymi poboczami szerokości 1,00 m umocnionymi kruszywem łamanym z poszerzeniem na łukach. Dodatkowo w ramach zadania powstała zatoka autobusowa wraz z chodnikami oraz przebudowano zjazdy indywidualne (90 szt.) w granicach pasa drogowego.

Powiat Rycki podpisał  umowę  o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,  na mocy której uzyskaliśmy dotacje w wysokości 3 319 026,89 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego z nadzorem inwestorskim oraz kosztami pośrednimi wynosi 7 402 975,25 złotych. Wkład własny zapewnił powiat rycki w wysokości  2 043 182,35 zł oraz pomoc finansową przekazała Gmina Stężyca w kwocie 2 040 766,01 zł.  

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót