Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

„Lubelskie wspiera OSP” – dotacje przyznane!

We wtorek 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych „Lubelskie wspiera OSP” na łączną kwotę 12 mln zł (dokładnie 11 999 929,90 zł). Pieniądze trafią do 1210 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa lubelskiego i zostaną przeznaczone na ich doposażenie w sprzęt służący ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem oraz niezbędny sprzęt ochrony osobistej.

Skąd pomysł?

Samorząd Województwa Lubelskiego stoi na stanowisku, że nie ma bezpieczeństwa bez ochotniczych straży pożarnych. Odgrywają one kluczową rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego lokalnych społeczności, a przez to także regionu i całego kraju, realizując zadania w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska. Przed służbami ratowniczymi, w tym przed ochotniczymi strażami pożarnymi, będącymi często „na pierwszej linii frontu”, stawiane są coraz większe wyzwania. Rosną też wobec nich społeczne oczekiwania.

Będąc świadomym tego faktu, Samorząd Województwa Lubelskiego zdaje sobie sprawę również z tego, że strażacy do skutecznego działania ratowniczego potrzebują przede wszystkim specjalistycznego wyposażenia. Potrzeby te w ostatnich latach były przedmiotem dofinansowania zarówno z budżetu Państwa, Województwa Lubelskiego, jak i funduszy unijnych, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Do jednostek OSP Samorząd Województwa Lubelskiego skierował ostatnio także blisko 107,5 mln zł z funduszy unijnych (Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027), których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 130,5 mln zł. Pomoc została przeznaczona m.in. na zakup 167 quadów, 44 pojazdów ratowniczo-gaśniczych, a także łodzi i innego sprzętu ratowniczego, które jednostki mają zakupić do końca 2025 roku.

Premierowa edycja konkursu otwartego

Samorząd Województwa Lubelskiego zainicjował po raz pierwszy na taką skalę otwarty konkurs ofert pt. „Lubelskie wspiera OSP” na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszego regionu i wyasygnował na jego realizację środki w wysokości 12 000 000 zł.

  • Głównym celem konkursu jest utrzymanie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubelskiego poprzez zwiększenie potencjału ratowniczego oraz poprawę możliwości funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych w województwie.
  • Zadanie publiczne z zakresu bezpieczeństwa publicznego zostało określone w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
  • Jeden oferent mógł uzyskać w konkursie dotację w wysokości maks. 10 tys. zł.

Spotkania informacyjne w powiatach

W celu ułatwienia dostępu do środków finansowych wszystkim zainteresowanym jednostkom ochotniczych straży pożarnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego, Zarząd Województwa Lubelskiego zdecydował o zorganizowaniu w każdym powiecie z terenu województwa lubelskiego spotkań informacyjnych dot. konkursu ofert. Odbywały się one na początku roku 2024.  

Podczas spotkań przedstawiciele jednostek OSP mogli uzyskać szczegółowe informacje nt. możliwości aplikowania o środki finansowe z budżetu Województwa Lubelskiego, procedur przyznawania dotacji oraz zapoznać się z instrukcją wypełniania wniosku.

 

W dniu 19 marca w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach odbyło się podpisanie umów z przedstawicielami OSP z terenu Powiatu Ryckiego, oraz ich uroczyste przekazanie przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W Powiecie Ryckim dotację otrzymały wszystkie OSP które ubiegały się o dofinansowanie.

 

Spis Jednostek

Lp.

Nr umowy

Nazwa oferenta

Gmina

Powiat

Wysokość dotacji

1

346

OSP w Dęblinie-Masowie

Dęblin

rycki

10 000,00

2

184

OSP w Gęsiej Wólce

Kłoczew

rycki

10 000,00

3

722

OSP w Kawęczynie

Kłoczew

rycki

10 000,00

4

760

OSP w Janopolu

Kłoczew

rycki

10 000,00

5

775

OSP w Przykwie

Kłoczew

rycki

10 000,00

6

874

OSP w Kłoczewie

Kłoczew

rycki

10 000,00

7

888

OSP w Stryju

Kłoczew

rycki

10 000,00

8

889

OSP w Wylezinie

Kłoczew

rycki

10 000,00

9

918

OSP w Czernicu

Kłoczew

rycki

10 000,00

10

919

OSP w Starym Zadybiu

Kłoczew

rycki

10 000,00

11

923

OSP w Woli Zadybskiej

Kłoczew

rycki

10 000,00

12

924

OSP w Kokoszce

Kłoczew

rycki

10 000,00

13

940

OSP w Nowym Zadybiu

Kłoczew

rycki

10 000,00

14

1065

OSP w Zawitale

Nowodwór

rycki

10 000,00

15

1129

OSP w Grabowie Ryckim

Nowodwór

rycki

10 000,00

16

1222

OSP w Trzciankach

Nowodwór

rycki

10 000,00

17

1223

OSP w Grabowie Szlacheckim

Nowodwór

rycki

10 000,00

18

1224

OSP w Nowodworze

Nowodwór

rycki

10 000,00

19

32

OSP w Bobrownikach

Ryki

rycki

10 000,00

20

178

OSP w Lasocinie

Ryki

rycki

10 000,00

21

180

OSP w Sierskowoli

Ryki

rycki

10 000,00

22

276

OSP w Rososzy

Ryki

rycki

10 000,00

23

284

OSP w Leopoldowie

Ryki

rycki

10 000,00

24

391

OSP w Owni

Ryki

rycki

10 000,00

25

491

OSP w Budkach Kruków

Ryki

rycki

10 000,00

26

520

OSP w Chrustnem

Ryki

rycki

10 000,00

27

657

OSP w Starym Bazanowie

Ryki

rycki

10 000,00

28

745

OSP w Rykach

Ryki

rycki

10 000,00

29

881

OSP w Swatach

Ryki

rycki

9 998,99

30

912

OSP w Nowej Dąbi

Ryki

rycki

10 000,00

31

1133

OSP w Sędowicach

Ryki

rycki

10 000,00

32

1151

OSP w Niwie Babickiej

Ryki

rycki

10 000,00

33

162

OSP w Pawłowicach

Stężyca

rycki

10 000,00

34

424

OSP w Stężycy

Stężyca

rycki

10 000,00

35

425

OSP w Brzeźcach

Stężyca

rycki

10 000,00

36

609

OSP w Brzezinach

Stężyca

rycki

10 000,00

37

811

OSP w Paprotni

Stężyca

rycki

9 980,00

38

916

OSP w Kletni

Stężyca

rycki

10 000,00

39

1359

OSP w Rokitni Starej

Stężyca

rycki

10 000,00

40

361

OSP w Zosinie

Ułęż

rycki

10 000,00

41

382

OSP w Korzeniowie

Ułęż

rycki

10 000,00

42

428

OSP w Sobieszynie

Ułęż

rycki

10 000,00

43

490

OSP w Białkach Dolnych

Ułęż

rycki

10 000,00

44

740

OSP w Ułężu

Ułęż

rycki

10 000,00

45

1074

OSP w Lendzie Ruskim

Ułęż

rycki

10 000,00

 

Przebieg konkursu:

  • Konkursowe oferty można było składać do 26 stycznia 2024 r.
  • Powołana do ich oceny komisja obradowała w dniach 31.01-29.02.2024 r., dokonując oceny formalnej, a następnie merytorycznej ofert.
  • W wymaganym terminie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpłynęło łącznie 1369 ofert, nie licząc ofert wycofanych przez oferentów.
  • Minimalną liczbę 40. punktów w ocenie merytorycznej przyznano 1211 ofertom. Tym samym zdobyły one rekomendację komisji do dofinansowania. Pozostałe 41 ofert uzyskało wynik poniżej 40. punktów, a więc nie zostały umieszczone na liście rekomendacji.

Zakupów sprzętu ratowniczego i ochrony osobistej z dotacji strażacy mogą dokonywać do 30 września 2024 r.

 

Autor: Ewa Urban
Powrót