Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic – Gmina Kłoczew.

Dnia 19 października 2022 r., odbył się odbiór końcowy robót budowlanych w ramach zadania - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1422L od km 1+850 do km 5+312,5 w miejscowości Czernic.

Protokołem odbioru końcowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 6.344.309,04 zł brutto.

Przypomnijmy, w ramach inwestycji została przebudowana droga na długości 3,642 km (nowa warstwa wyrównawcza, wiążąca, ścieralna), zostały wykonane chodniki o szerokości 2 m na długości 342 m, nowe pobocza, odwodnienie, zatoka postojowa przy szkole, pętla autobusowa oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Na całym przebudowywanym odcinku zostało ustawione nowe oznakowanie poziome oraz pionowe.

 Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.233.151,00 zł. Gmina Kłoczew – dołożyła do inwestycji 1.615.412,03 zł, zaś wkład Powiatu Ryckiego to 1.656.962,04 zł.

Autor: Ewa Urban
Powrót