Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Największa inwestycja drogowa od powstania powiatu ryckiego

Przebudowa dróg powiatowych nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim.

 

Wykonawcą zadania polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia Zalesie) oraz 1409L (Dąbia – Ownia – Wylezin) w powiecie ryckim była firma – Strabag, Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Zakres zadania:

Zadanie obejmowało przebudowę dwóch ciągów drogowych w powiecie ryckim:

  • ­ nr 1408L Dąbia – Zalesie od km 1+146 do km 4+017,8 o długości 2,871 km
  • ­ nr 1409L Dąbia – Ownia - Wylezin od km 0+000 do km 5+460, o długości 5,46 km.

W ramach zadania zostały wykonane: nowa nawierzchnia bitumiczna, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia oraz korekta geometryczna włączeń dróg lokalnych. Wykonano również poszerzenia dróg: dla drogi Nr 1408L do 6,0 m, dla drogi Nr 1409L od 5,5 m do 6 m.

droga Nr 1408L:

Przebudowano istniejące zjazdy oraz wybudowano nowe zjazdy z kostki brukowej betonowej i z mieszanki kruszywa niezwiązanego. Wykonano odtworzenie lokalne istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych.

W ramach zadania nastąpiło również usunięcie kolizji elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych NN i SN oraz przebudowano sieć telekomunikacyjną Feromedia kolidującą
z przebudową drogi powiatowej.

droga 1409L:

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1409L od km 0+000 do km 5+460 na trasie Wylezin – Stara i Nowa Dąbia znajdującej się w granicach Powiatu Ryckiego.
Wybudowano nową nawierzchnię asfaltową. Przy przebudowywanej drodze wykonano odcinki ciągów pieszych, zatoki autobusowe oraz zjazdów a także usunięto kolizji linii energetycznwj napowietrznej nN 0,4kV.Wartość zadania to 20.649.729,12 zł.

W tym dofinansowanie Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 15.000.000 zł,

wkład własny: 5.649.729,12 zł,

w tym Powiat Rycki 3.260.633,03 zł,

Gmina Ryki 2.000.000 zł,

Gmina Kłoczew 389.096,09 zł.

Autor: Ewa Urban
Powrót