Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie.

W ramach realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Ryckiego” na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego, wykonano roboty budowlane polegające na ocieplaniu ścian budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania i oświetlenia.

Wartość zadania polegającego na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Leopoldowie na kwotę   826.463,77 zł.

Autor: Piotr Osipa
Powrót