Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

VIII Olimpiada Czytelnicza „LEKTURY?OK!”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach po raz ósmy była organizatorem Olimpiady Czytelniczej „LEKTURY?OK!” adresowanej do uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. Patronat nad wydarzeniem objął Starosta Rycki Dariusz Szczygielski, Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna.

W dniu 10 kwietnia 2024r. odbył się drugi, powiatowy etap olimpiady. Do etapu przystąpiło 27 uczniów ze szkół powiatu ryckiego:

 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grabowie Szlacheckim;
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Dęblinie;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Władysława Broniewskiego w Dęblinie;
 • Zespół  Placówek Oświatowych w Rososzy;
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego z Oddziałami Przedszkolnymi w Czernicu;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Dęblinie;
 • Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach;
 • Zespół Placówek Oświatowych w Starym Bazanowie;
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariana Osińskiego w Rykach;
 • Szkoła Podstawowa w Goździe.

Uczestnicy w etapie powiatowym mieli za zadanie odpowiedzieć ustnie na pytania z wylosowanego zestawu, aż do wyczerpania limitu błędnych odpowiedzi. Uczniowie biorący udział w olimpiadzie wykazali się szeroką wiedzą w zakresie treści lektur obowiązujących w szkole podstawowej. Po wysłuchaniu odpowiedzi na pytania konkursowe Komisja w składzie:

 • Katarzyna Flis 
 • Bożena Wojdat
 • Anna Żaczek
 • Magdalena Wieczorek
 • Joanna Kowalczyk

wyłoniła laureatów:

miejsce I – Mateusz Pawłowicz, PSP nr 1 w Rykach;

miejsce II – Zofia Filipek, ZPO w Starym Bazanowie;

miejsce III – Szymon Jaworski, ZPO w Starym Bazanowie.

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Starostę Ryckiego Dariusza Szczygielskiego oraz Burmistrza Ryk Jarosława Żaczka. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Gratulacje uczniom przekazali: Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Pani Dagmara Jarosz, w imieniu Starosty Ryckiego – Naczelnik Wydziału Edukacji i spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Rykach Lilianna Dąbrowska oraz w imieniu Burmistrza Ryk – Zastępca Burmistrza Ryk Marek Jóźwik. Podziękowania trafiły również na ręce nauczycieli, którzy przygotowywali młodzież do olimpiady. Dyrektor PSP nr 1 w Rykach, Pani Wioletta Kaczorek przekazała wyrazy uznania dla Patronów Olimpiady, za zaangażowanie w organizację wydarzenia, które rozwija pasję czytelniczą wśród uczniów naszych szkół. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje Olimpiady!

Autor: Ewa Urban
Powrót