Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Firma Strabag Sp. z o. obecnie realizuje roboty przy przebudowach dróg powiatowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu Ryckiego - Etap I"

Obecnie przebudowywane jest pięć odcinków naszych dróg powiatowych :

 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1347L w m. Wojciechówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+000 - 0+385, tj. na odcinku 385 mb.
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426L – ul. Sadowa w Rykach”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km od 0+000 do km 1+360, tj. na odcinku 1360 mb.
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka”;
  Roboty budowlane będą prowadzone w km 0+000 - 0+900, tj. na odcinku 900mb.
 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1435L w m. Sobieszyn”;
  Roboty budowlane będą prowadzone na odcinku 0+400 - 0+900, tj. na odcinku 500mb.
 5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439L – ul. Spacerowa w Dęblinie”;
  Roboty budowlane będą prowadzone od km 0+000 do km 2+120, tj. na odcinku 2120 mb.


Wartość zadanie wyniosła 9.567.074,78 zł. Dodatkowo, za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 29.000,00 zł. Warto przypomnieć że zadanie zostało dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.016.500,00 zł. Inwestycja jest również dofinansowane przez: Gminę Ryki, Miasto Dęblin, Gminę Kłoczew, Gminę Nowodwór oraz Gminę Ułęż.

Poniżej przedstawiamy  Państwu fotorelację z Przebudowy drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka.

Koszt przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1430L w m. Wrzosówka - 1.633.572,31 zł.

Wkład powiatu ryckiego – 221 238,21 zł, 

Gmina Nowodwór – 221.238,21 zł. 

Dofinansowanie uzyskane przez Powiat Rycki  z Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – 1.191.095,82 zł.

Autor: Ewa Urban
Powrót