Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

I sesja VII kadencji Rady Powiatu w Rykach

W dniu dzisiejszym, 7 maja 2024r odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Ryckiego VII kadencji, na lata 2024-2029.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, sesję otworzył najstarszy wśród zgromadzonych Radnych, Waldemar Jakubik. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Radny Waldemar Jakubik rozpoczął I Sesję Rady Powiatu Ryckiego VII kadencji od powitania zgromadzonych Radnych, Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej Sędziego Tomasza Piędzię oraz Burmistrza Miasta Dęblin Romana Bytniewskiego. Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wręczył wszystkim obecnym Radnym zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Ryckiego. Uroczyste ślubowanie złożyło 16 Radnych (w kolejności alfabetycznej), obejmując tym samym mandat Radnego:

 1. Basaj Marek
 2. Gąska Jerzy
 3. Gogacz Krzysztof
 4. Jakubik Waldemar
 5. Jeżewska Grażyna
 6. Kiebzak Jolanta
 7. Kośmińska Monika
 8. Kuchnio Elżbieta
 9. Łysoń Piotr
 10. Sałaciński Piotr
 11. Sieraj Sylwia
 12. Szczygielski Dariusz
 13. Szlendak Jarosław
 14. Trych Karolina
 15. Wawerek Damian
 16. Więsek Marcin

 

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad Radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego, ustalono Składy Komisji Stałych Powiatu Ryckiego oraz skład Zarządu Powiatu Ryckiego.

Zgodnie z wynikami głosowania funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Ryckiego objął Piotr Łysoń.

W drodze głosowania tajnego Rada Powiatu wybrała Zarząd Powiatu, w następującym składzie:

Starosta Rycki - Dariusz Szczygielski, 

Wicestarosta Rycki -  Monika Kośmińska,

 

Nieetatowi Członkowie Zarządu: 

 • Krzysztof Gogacz, 
 •  Grażyna Jeżewska 
 • Damian Wawerek.

 

Składy komisji stałych przedstawia się następująco:

 

Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Gogacz Krzysztof
 2. Jakubik Waldemar
 3. Jeżewska Grażyna
 4. Łysoń Piotr 
 5. Sałaciński Piotr
 6. Szlendak Jarosław
 7. Więsek Marcin

Komisja Samorządu i Porządku Publicznego

 1. Basaj Marek
 2. Gąska Jerzy
 3. Kośmińska Monika
 4. Sieraj Sylwia
 5. Szczygielski Dariusz 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Basaj Marek
 2. Gąska Jerzy
 3. Kuchnio Elżbieta
 4. Łysoń Piotr
 5. Sieraj Sylwia
 6. Wawerek Damian

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Problematyki Socjalnej

 1. Gogacz Krzysztof
 2. Jeżewska Grażyna
 3. Kiebzak Jolanta
 4. Kośmińska Monika
 5. Trych Karolina

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, Przewodniczących poszczególnych komisji, skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni wybiorą na kolejnym posiedzeniu Rady Powiatu.

 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót