Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

II Sesja Rady Powiatu w Rykach

Zapraszam na II Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 27 maja 2024 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A.

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Rykach:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  2.  w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 r.,
  3. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Ryckiego.
 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rykach.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Rykach.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Ryckiego.
 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach o stanie bezpieczeństwa powiatu ryckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 roku.
 9. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działalności policji na terenie powiatu ryckiego w 2023 roku.
 10.  Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach dotycząca stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ryckiego za 2023 rok.
 11. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach: 
  • nt. wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej oraz z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
  •  nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
 12.  Wolne wnioski.
 13. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Powiatu.
 14. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
 Piotr Łysoń
 

Załączniki

Autor: Ewa Urban
Powrót