Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Przypominamy o obowiązku weryfikacji licencji na transport drogowy osób

PRZEDSIĘBIORCO, JEŚLI JESTEŚ KIEROWCĄ LUB ZATRUDNIASZ KIEROWCÓW! OBOWIĄZKOWO ZŁÓŻ DO URZĘDU DOKUMENTY I ZWERYFIKUJ JE JUŻ DZIŚ! MASZ NA TO CZAS DO 31 MARCA 2024 R. NIE ZWLEKAJ! UWAGA! NIE DOTYCZY LICENCJI WYDANYCH PO 17 WRZEŚNIA 2023 R.

Przedsiębiorcy posiadający licencję na transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 łącznie z kierowcą, wydaną przed dniem 17 września 2023 r. są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6 i art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym (dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, jak i każdego kierowcy zatrudnionego lub niezatrudnionego przez przedsiębiorcę lecz wykonującego osobiście przewóz na jego rzecz).

WYMAGANE DOKUMENTY
Oryginały do weryfikacji lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów tj. :

  • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
  • prawo jazdy,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy,
  • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.


W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
 
 

Autor: Ewa Urban
Powrót