Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Zaproszenie na IV Sesje Rady Powiatu w Rykach

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 t. j.) zwołuję IV Sesję Rady Powiatu w Rykach, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. /wtorek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego – Ryki, ul. Wyczółkowskiego 10A

Proponowany porządek Sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji.
 4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Rykach.
 5. Raport o stanie Powiatu Ryckiego za 2023 r.:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Ryckiego za 2023 r.,
  2. debata nad Raportem o stanie Powiatu Ryckiego za 2023 r.,
  3. podjęcie uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Rykach wotum zaufania.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu
  powiatu za 2023 r.:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ryckiego za 2023 r.,
  2. rozpatrzenie sprawozdania finansowego budżetu Powiatu Ryckiego za 2023 r.,
  3. zapoznanie z informacją o stanie mienia Powiatu Ryckiego na dzień 31 grudnia 2023 r.,
  4. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu ryckiego za 2023 r.,
  5. dyskusja,
  6. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok:
  1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
  2. zapoznanie z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rykach w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  3. dyskusja,
  4. głosowanie za przyjęciem uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ryckiego oznaczonej jako działka nr 1368/12 o pow. 0,2007 ha, położonej w Sobieszynie, gmina Ułęż, na cel poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Przyjęcie protokołów:
  1.  z II Sesji Rady Powiatu,
  2.  z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 11. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu w Rykach
 Piotr Łysoń

Autor: Ewa Urban
Powrót