Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

19 czerwca 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji na lata 2024 – 2028. Podczas posiedzenia Wicestarosta Monika Kośmińska wręczyła nowym członkom rady akty powołania do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pożegnała uroczyście przedstawicieli rady, którzy zakończyli dotychczasową działalność. Nowa rada liczy pięciu członków, a jej kadencja trwa 4 lata.

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych rozpoczęto od podziękowań za owocną współpracę i dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych członkom rady kadencji 2020-2024.


- W imieniu Samorządu Powiatu Ryckiego oraz swoim własnym bardzo serdecznie dziękuję Państwu za współpracę oraz pełną zaangażowania pracę społeczną na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kreowania ich pozytywnego wizerunku wśród społeczności lokalnej –powiedziała Wicestarosta Monika Kośmińska życząc wszystkim dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.


Obecna na posiedzeniu dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach Teresa Flak także podziękowała odchodzącej radzie za głos doradczy i czynny udział w komisjach, które opiniowały podział środków PFRON oraz wyraziła nadzieję, że współpraca z nową radą będzie równie owocna.


Wicestarosta wręczyła akty powołania nowym członkom rady. W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kadencji na lata 2024-2028 weszli przedstawiciele zgłoszeni przez działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe, są to: 

Marta Czajkowska – przedstawicielka Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych IGNIS,

Michał Paprota - przedstawiciel Gminu Ułęż, 

Teresa Picek – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych Koło w Rykach 

Justyna Szabłowska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych „niezapominajka” przy DPS w Leopoldowie  

Aneta Sztobryn – przedstawicielka Miasta Dęblin 

 

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Staroście Ryckim. 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót