Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

OGŁOSZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO NABORU NA CZŁONKÓW ZESPOŁU EKSPERTÓW DS. POLITYKI SENIORALNEJ PRZY WOJEWODZIE LUBELSKIM

Wojewoda Lubelski ogłasza otwarty nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim, działającym jako organ opiniodawczo doradczy Wojewody Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski zaprasza osoby, podmioty i instytucje do zgłaszania kandydatów.

Od każdego z kandydatów wymagane jest przedstawienie opinii/rekomendacji od co najmniej dwóch osób/podmiotów/instytucji, działających na rzecz seniorów lub realizujących zadania w obszarze polityki senioralnej. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy przesłać: 

1. wersję elektroniczną na adres: bw@lublin.uw.gov.pl lub za pośrednictwem ePUAP na skrzynkę podawczą LUW w Lublinie: /luwwlublinie/ezd z dopiskiem „Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim”,

2. wersję papierową na adres: Biuro Wojewody Lubelskiego Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem „Nabór na członków Zespołu Ekspertów ds. Polityki Senioralnej przy Wojewodzie Lubelskim”   

Termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 28 czerwca 2024 r. (w przypadku dokonania zgłoszenia poprzez polską placówkę pocztową operatora publicznego, decyduje data nadania w tej placówce). 

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/komunikaty/933587_ogloszenie-wojewody-lubelskiego.html 

 

Autor: Ewa Urban
Powrót