Aktualności

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Aktualności Drukuj Zapisz

Absolutorium dla Zarządu Powiatu oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

Wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 r., to główne punkty wczorajszej Sesji Rady Powiatu w Rykach.

Rada Powiatu Ryckiego w głosowaniu tajnym wybrała nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Radni zadecydowali, że w Prezydium Rady, obok Przewodniczącego Piotra Łysonia i Wiceprzewodniczącej Elżbiety Kuchnio, zasiądzie Sylwia Sieraj jako Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu.

W trakcie wtorkowej sesji Radna Teresa Rayska złożyła uroczyste ślubowanie obejmując tym samym mandat Radnego.

Kolejnym ważnym punktem sesji było rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu w Rykach w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rykach z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2023.

Absolutorium jest narzędziem kontroli sprawowanej przez Radę Powiatu nad Zarządem w  zakresie wykonania budżetu uchwalonego na dany rok. Udzielenie absolutorium oznacza, że według opinii radnych, budżet powiatu został wykonany bez zastrzeżeń, zgodnie z założeniami i interesem mieszkańców. Taką procedurę przeprowadza się co roku we wszystkich jednostkach samorządu. 

Powiatowi radni pozytywnie ocenili sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i zdecydowaną większością głosów udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.

Pozytywne zaopiniowanie wykonania przez Zarząd budżetu jest potwierdzeniem konsekwentnego utrzymywania wyznaczonych kierunków rozwoju Powiatu Ryckiego. Dziękując za udzielone absolutorium Starosta Rycki Dariusz Szczygielski złożył podziękowania Radnym wraz z Przewodniczącym Piotrem Łysoniem, a także kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu, służbom finansowym, Skarbnik Anecie Działa oraz wszystkim naczelnikom i pracownikom, którzy swoją pracą przyczynili się do realizacji budżetu.

Autor: Ewa Urban
Powrót