Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach

Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Drukuj Zapisz

Częściowy odbiór prac budowlanych przy zadaniu pn.: „Przebudowa bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach”

Wykonawca robót budowlanych - firma ACC ELECTRIC Arkadiusz Jabłoński, ul. Białostocka 32, 18-106 Turośń Kościelna w dniu 27 lipca 2022 r., dokonała zgłoszenia gotowości do odbioru 50 % robót budowlanych wykonanych w ramach zadania polegającego na Przebudowie bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Rykach realizowanego w ramach projektu „Przebudowa oraz informatyzacja budynku Szpitala Powiatowego w Rykach”. W dniu 1 sierpnia 2022 r., Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego potwierdzili gotowość do odbioru części robót budowlanych.

W dniu 3 sierpnia 2022 r., nastąpił odbiór częściowy zadania. Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 1 644  822,05 zł brutto. W odbiorze uczestniczyli Starosta Rycki – Pan Dariusz Szczygielski, Prezes Szpitala Powiatowego w Rykach  - Pan Piotr Kienig, właściciel firmy ACC Electric – Pan Arkadiusz Jabłoński, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Rykach.

 Warto przypomnieć, że zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie blisko 4 400 000,00 zł. Umowny termin zakończenia robót przypada na październik 2022 r.

 

Autor: Powiat Rycki
Powrót