Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Rządowy program wsparcia powiatów w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Drukuj Zapisz

 

W dniu 11.12.2023r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. W ramach powyższego programu Powiat Rycki otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania własnego powiatu w wysokości 13 300,00 zł.

Opis realizowanego zadania: wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej za okres czerwiec 2023r. – grudzień 2023r.

Środki finansowe przyznane na dofinansowanie realizacji zadania przysługują Powiatowi Ryckiemu, który organizuje i prowadzi rodzinne formy pieczy zastępczej i wypłaca z tego tytułu wynagrodzenia. Powiat Rycki jest stroną umowy z zawodową rodziną zastępczą, która funkcjonuje na terenie Powiatu Hajnowskiego.

Dofinansowaniu podlegają wynagrodzenia wraz pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej przysługujących za 2023r. począwszy od 1 czerwca 2023r. do 31 grudnia 2023r.:

Środki Funduszu Pracy: 13 300,00 zł 

Środki własne powiatu: 15 800,00 zł 

Całkowita wartość: 29.100,00 zł 

Flaga Polski z godłem – biały orzeł w koronie na czerwonym tle, umieszczony na białym i czerwonym prostokącie.

 

Plakat informacyjny z polskimi symbolami narodowymi, tekstem o dofinansowaniu z Funduszu Pracy i kwotami pomocowymi.

Powrót