Sektor rolniczy

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Sektor rolniczy Drukuj Zapisz

W gospodarce powiatu ryckiego istotną rolę odgrywa rolnictwo, w którym pracuje ponad 46% ogółu zatrudnionych. Użytki rolne stanowią 64,3% powierzchni powiatu, w tym grunty orne 48,7%, sady 1,3%, a łąki i pastwiska 14,3%. Udział gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych w ogólnej powierzchni gruntów ornych przedstawia się następująco:

  • Gmina Ryki - 27,6%
  • Gmina Kłoczew - 24,3%
  • Gmina Ułęż - 23,1%
  • Gmina Stężyca - 18,7%
  • Miasto Dęblin - 18,1%
  • Gmina Nowodwór - 10,9%

W 2007 r. w powiecie funkcjonowało ok. 5,5 tys. gospodarstw rolnych ( korzystających z płatności bezpośrednich). W większości są to gospodarstwa od 2 do10 ha (ok. 60%) . Niewielki udział mają gospodarstwa powyżej 10 ha (ok.20%), pozostałe to gospodarstwa do 2 ha. Szacuje się, że ok. 70% gospodarstw rolnych w powiecie produkuje na rynek, pozostałe na własne potrzeby.

Specjalizacja produkcji rolniczej ukierunkowana jest na potrzeby zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego. Wśród upraw istotny areał zajmują uprawy truskawek, malin, porzeczek i sadów wiśniowych.

Wśród gospodarstw specjalistycznych na uwagę zasługuje Gospodarstwo Ogrodnicze Marii i Jarosława Ptaszek JMP Flowers w Stężycy. Jest to największy w Polsce i drugi w Europie producent anturium pod szkłem. Gospodarstwo produkuje również róże oraz storczyki.

Szczególnym rodzajem produkcji rolnej w powiecie są gospodarstwa rybne, które znajdują się m.in. w: Jagodnem (gmina Kłoczew) - ok. 220 ha, Sobieszynie - 205 ha, Ułężu - ok. 77 ha i w Rykach - 283 ha.

Do największych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego prowadzących działalność na terenie powiatu ryckiego należą: Spółdzielnia Mleczarska w Rykach, ALLMIZ Sp. z o.o. w Dęblinie (mrożonki) i Polski Ogród Sp. z o.o. w Rykach (przetwórstwo owocowo-warzywne).

Powrót