Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej

13 października br. w Starostwie Powiatowym w Rykach odbyła się uroczystość z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. To święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów, obchodzone w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.

Ze względu na pandemię, tegoroczna uroczystość odbyła się w wąskim gronie przedstawicieli szkół i poradni prowadzonych przez powiat rycki. Przybyłych gości powitał Starosta Rycki Dariusz Szczygielski wraz z Wicestarostą Moniką Kośmińską. 
Dziś nikt nie musi nas przekonywać, jak ważna jest edukacja oraz jak wiele wartości ze sobą niesie. Odpowiedzialność za wychowanie i kształtowanie osobowości młodego człowieka spoczywa na wielu podmiotach. Wśród tych podmiotów bardzo ważne miejsce zajmuje szkoła i nauczyciele. Dlatego też, w edukacji tak istotne są: wiedza, oddanie i rzetelna praca nauczyciela. Nauczyciel to nie tylko zwykły zawód, ale przede wszystkim powołanie i kulturowo-społeczna misja. Mam świadomość, że czasem efekty pracy nauczycieli są widoczne dopiero po latach, ale już dziś należy docenić każdy dzień, każdą godzinę spędzoną nad przygotowaniem do lekcji, dobroć i cierpliwość jakie okazujecie Państwo swoim uczniom – powiedział Starosta Rycki Dariusz Szczygielski. 
 
Za całokształt pracy pedagogicznej Starosta Rycki uhonorował nagrodami pieniężnymi  następujących nauczycieli, pedagogów i psychologów: 
  1. Grażynę SZLENDAK – nauczyciela historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Rykach 
  2. Annę WESOŁOWSKĄ – nauczyciela języka polskiego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach
  3. Annę SAWCZUK – nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki i wychowania do życia w rodzinie z Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach
  4. Marzenę TEODOROWICZ – nauczyciel biologii, podstaw przedsiębiorczości, edukacji dla bezpieczeństwa, chemii z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga w Dęblinie
  5. Dariusza PIWOŃSKIEGO – nauczyciela wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Dęblinie
  6. Beatę RUDNIK – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach
  7. Katarzynę MICHAŁOWSKĄ-KAWKA – pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie
 
Dziękując raz jeszcze za codzienny trud, życzę Państwu, by jak najczęściej doświadczali Państwo tej znanej tylko nauczycielom satysfakcji, kiedy dorosły człowiek, była uczennica lub były uczeń, przychodzi podziękować za naukę i wychowanie. I to właśnie od swoich podopiecznych otrzymają dziś Państwo najpiękniejsze życzenia. Bo choć na co dzień nieraz sprawiają oni Państwu kłopoty i wystawiają na ciężką próbę Państwa cierpliwość, to przecież w głębi duszy dobrze wiedzą, że to dzięki Państwa pomocy i wsparciu odnajdą kiedyś swoje miejsce w dorosłym świecie. I są za to Państwu już teraz naprawdę wdzięczni – powiedziała Wicestarosta Monika Kośmińska. 
 
Na zakończenie krótkiej uroczystości, na uczestników czekała słodka niespodzianka w postaci tortu. 
 
Autor: Powiat Rycki
Powrót