Kultura i oświata

GEOPORTAL POWIATU RYCKIEGO
Ikona pinezka punkt
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU - ODDZIAŁ W TARNOBRZEGU
Ikona wykres
ARCHIWALNA STRONA
Ikona strony www
DZIEJE POWIATU RYCKIEGO
Ikona pismo pióro
RSO
Ikona zarys polski
POMOC UKRAINIE

Ikona serca i rąk

Kultura i oświata Drukuj Zapisz

Zawodowcy z Zespołu szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie poszukiwani na rynku pracy

Wszystkie zawody, w których kształcenie prowadzi Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie, są poszukiwane na rynku pracy.

Współpraca z okolicznymi zakładami pracy, które otaczają patronatem uczniów, a co za tym idzie, programy stypendialne, praktyki zawodowe realizowane u pracodawców, praktyczna nauka zawodu, liczne nagrody i ulgi np. na przejazdy kolejowe, czynią te kierunki kształcenia jeszcze bardziej atrakcyjnymi. 

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A również wspierają uczniów ZSZ nr 1 w Dęblinie w ich rozwoju.

21 najlepszych uczniów z klas o kierunku kształcenia: technik mechanik i technik elektryk, otrzyma nagrody pieniężne za wysokie wyniki w nauce, począwszy od I semestru roku szkolonego 2020/21.

Dziękujemy Panu Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu i wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju naszej współpracy – mówi dyrektor szkoły Jolanta Kiebzak - To cenne, że doceniają Państwo szkołę, naszych uczniów- potencjalnych pracowników firmy i wspierają naszych uczniów w rozwoju ich kariery zawodowej.

 

Autor: Jolanta Kiebzak

Pismo WOJSKOWE ZAKŁADY INZYNIERYJNE Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie www.wzinz.pl ul. 15 Putku Piechoty Wilków

Opis obrazka:

Pismo z treścią: W nawiązaniu do dotychczasowej, kilkuletniej współpracy Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. wyrażają chęć jej kontynuowania. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać młodych ludzi w początkach ich drogi zawodowej, która jednocześnie związana jest z profilem działalności naszej Spółki. Chcąc docenić starania i wkład młodzieży w budowaniu profesjonalnej grupy zawodowej pokrewnej branży Wojskowym Zakładom Inżynieryjnym S.A., oprócz dotychczas podjętych i aktualnych inicjatyw: program stypendialny, organizacja praktyk zawodowych, zamierzamy ufundować nagrody pieniężne dla trzech osób, które osiągną najwyższe wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021 w każdej z klas o profilu: technik mechanik, technik elektryk (począwszy od pierwszego semestru). Mamy nadzieję, iż będzie to mobilizacja dla uczniów, do większego pogłębiania swojej wiedzy i zaangażowania, zarówno na płaszczyźnie przedmiotowej jak i zawodowej.

Autor: Powiat Rycki
Powrót